The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 4 / 2007  
         
  Article:   FOURTH GOSPEL AND HOMILIES OF ST. JOHN CHRYSOSTOM / LE QUATRIÈME ÉVANGILE ET LES HOMÉLIES DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:   A patra Evanghelie şi omiliile Sf. Ioan Gură de Aur. Omilia a constituit genul literar privilegiat al literaturii creştine din primele secole. Unul dintre reprezentanţii ei de seamă a fost sf. Ioan Gură de Aur (344-407). Opera sa, alcătuită mai ales din omiliile exegetice ale cărţilor Vechiului şi Noului Testament, ocupă un loc de prim rang în cadrul celebrei colecţii Patrologia Graeca (J.P. Migne). Două Evanghelii au fost comentate de teologul de la Antiohia: Evanghelia după Matei şi Evanghelia după Ioan. Articolul de faţă doreşte să surprindă câteva aspecte privitoare la cele 88 de omilii ale Evangheliei a patra.
   Omiliile Sf. Ioan Gură de Aur la Evanghelia după Ioan au fost redactate în a doua jumătate a secolului IV, ca răspuns la formulările teologice eronate ale adepţilor arianismului. Fidel principiilor şcolii teologice antiohiene, sf. Ioan Gură de Aur a explicat textul sacru cu rigoare şi spirit practic. Deşi este apropiat de exegeza literală, el îi temperează rigiditatea printr-o insistenţă vădită asupra învăţăturii morale biblice. Chiar şi atunci când se împotriveşte ereziei, scopul lui este acela de a se adresa auditorilor săi asemenea unui păstor, oferindu-le explicaţii, informaţii clare şi sfaturi de viaţă. În acelaşi timp, în omiliile sale găsim răspunsul unor chestiuni teologice delicate.
 
         
     
         
         
      Back to previous page