The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 4 / 2006  
         
  Article:   REVIEWS – DANIEL DUMITRAN, A TIME OF REFORM. GREEK CATHOLIC CHURCH IN TRANSYLVANIA UNDER THE LEADERSHIP OF BISHOP IOAN BOB (1782-1830). BUCHAREST: SCRIPTORIUM PUBLISHING, 2005 442 P. 351 P. TEXT, APPENDICES 45 P. 20 P. SELECTIVEBIBLIOGRAPHY, SUMMARY IN .

Authors:  DANIEL DUMITRAN.
 
       
         
  Abstract:  Lucrare importantă pentru istoriografia românească privitoare la istoria Transilvaniei în general şi esenţială pentru istoriografia bisericească grecocatolică în special. Întrucât nu sunt specialist în epocă, mă voi rezuma la o prezentare sintetică cu câteva consideraţii pozitive şi câteva observaţii: Structura lucrării este semnificativă: argument (I-VII p); introducere: Profilul istoriografic al episcopului Ioan Bob sau despre un subiect controversat (p. 1-36); cap. I: Deceniul schimbărilor decisive. Bisericile transilvane sub impactul iosefinismului (p. 37-106); cap. II. Semnificaţia unei succesiuni episcopale (p. 107-146); cap. III: Biserica greco-catolică şi societatea românească (p. 147-166); cap. IV: Imaginea statistică administrativă a Diecezei Făgăraşului (p. 167-180); cap. V: Dimensiunea instituţională a reformismului ecclesiastic (p. 181-345); concluzii (p. 347-351), anexe (p. 353- 396); bibliografie selectivă (p. 397-416), rezumatul în limba engleză = abstract (p. 417-424), indice de nume şi de locuri (p. 425-442)  
         
     
         
         
      Back to previous page