The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 4 / 2006  
         
  Article:   ORTHODOX CONCEPTION OF MARRIAGE IN TERMS OF THE COUNCIL OF FLORENCE AND TRIENT / ORTHODOXES EHEVERSTÄNDNIS AUS DER SICHT DER KONZILIEN VON FLORENZ UND TRIENT.

Authors:  ERNST CHRISTOPH SUTTNER.
 
       
         
  Abstract:  Concepţia ortodoxă despre căsătorie din punctul de vedere al conciliilor de la Florenţa şi Trient. După ce discută mai întâi problema căsătoriei şi divorţului în teologia ortodoxă pe baza unor lucrări „clasice” ortodoxe, autorul pune concepţia ortodoxă ca subiect de discuţie între delegaţii ortodocşi şi catolici la ultimele două mari concilii din epoca medievală: Florenţa şi Trient. La conciliul de la Florenţa subiectul nu a ajuns să fie discutat, deşi acest congres avea scopul de a stinge diferenţele între cele două mari Biserici creştine. La conciliul de la Trient, care a fost un conciliu exclusiv al Bisericii catolice, problema căsătoriei şi a divorţului a fost discutată din alte puncte de vedere. Conciliul se petrecea după „revoluţia” protestantă şi Biserica catolică şi-a refăcut programele morale legate şi de căsătorie în alt sistem, propunându-se scheme pentru căsătorie şi divorţ care nu mai puteau fi apropiate de cele ortodoxe.  
         
     
         
         
      Back to previous page