The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 4 / 2006  
         
  Article:   ECUMENICAL PATRIARCHATE OF 1870 TRYING TO CONVENE A AUTOCEPHALY ORTHODOX IN AN ECUMENICAL COUNCIL. NEW CONTRIBUTIONS FROM VIENNA TO BULGARIAN CHURCH HISTORY / DER VERSUCH DES ÖKUMENISCHEN PATRIARCHATS AUS DEM JAHR 1870, DIE AUTOKEPHALEN ORTHODOXEN KIRCHE.

Authors:  ERNST CHRISTOPH SUTTNER.
 
       
         
  Abstract:  Încercarea patriarhatului ecumenic din 1870 de a convoca autocefaliile ortodoxe într-un conciliu ecumenic. Noi contribuţii vieneze la istoria Bisericii bulgare. La sfârşitul secolului al XIX-lea patriarhul ecumenic, considerat conducător a Bisericilor ortodoxe din Imperiul otoman se afla într-o situaţie curioasă. Pe de-o parte era concurat puternic de Biserica ortodoxă rusă, protectoare a ortodocşilor din Imperiul otoman. Pe de altă parte, Biserica greacă şi Biserica sârbă din ţări eliberate de stăpânirea otomană erau Biserici autocefale care nu se mai supuneau patriarhiei. Rămăseseră în cadrul patriarhiei câteva Biserici catolice orientale şi Bisericile din Macedonia, Bulgaria şi România, ţări încă sub stăpânire otomană. Cercetarea istoriei Bisericii ortodoxe bulgare se face în cadrul unei colaborări între Universitatea din Viena (Facultatea de teologie) şi un Institut de cercetări religioase din Bulgaria. În cadrul colaborării sunt elaborate teme de cercetare comune şi se prezintă disertaţii despre momente importante ale istoriei Bisericii bulgare. Un asemenea moment este încercarea patriarhului ecumenic de a convoca un conciliu ortodox. Acest lucru s-a petrecut după ce patriarhul a primit invitaţia papei Pius al IX-lea de a participa la conciliul Vatican I. Desigur patriarhul nu a participat la conciliu. Dar nici conciliul ortodox nu a reuşit să fie organizat dintr-o mulţime de motive politice, teologice şi naţionaliste.  
         
     
         
         
      Back to previous page