The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 2 / 2007  
         
  Article:   REFLECTION THE CONCEPT OF SOLIDARITY IN THE PASTORAL CONSTITUTION GAUDIUM ET SPES / DIE WIDERSPIEGELUNG DES SOLIDARITÄTSBEGRIFFS IN DER PASTORALKONSTITUTION GAUDIUM ET SPES.

Authors:  BOGDAN BLAGA.
 
       
         
  Abstract:  Reflectarea conceptului de solidaritate în constituţia pastorală Gaudium et spes. Acest articol este al doilea dintr-o serie care îşi propune să investigheze detaliat conceptul de solidaritate. Constituţia pastorală Gaudium et spes este o creaţie originală a conciliului Vatican II. În sine ea nu este un document social, însă în reflecţia ei asupra practicii Bisericii conţine afirmaţii fundamentale şi necesare dezvoltării doctrinei sociale a Bisericii. Documentul încurajează toţi oamenii, toţi actorii sociali şi politici, ca printr-un dialog frăţesc şi caracterizat de iubire, să participe la realizarea unei lumi mai bune şi drepte. Constituţia cere credincioşilor catolici deschiderea de a învăţa de la credincioşii de alte confesiuni şi religii, precum şi de la atei, fiecare aducând o contribuţie proprie la acest process dinamic de reconfigurare a lumii.  
         
     
         
         
      Back to previous page