The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 2 / 2006  
         
  Article:   CONTINUAL PRAYER AS A POSSIBLE HUMAN ATTITUDE IN TODAY''S SOCIETY - TO SUPPORT THE PATRISTIC TEXTS IN SEARCH OF SPIRITUALITY / DAS UNABLÄSSIGE GEBET ALS MÖGLICHE HALTUNG DES MENSCHEN IN DER HEUTIGEN GESELLSCHAFT PATRISTISCHE TEXTE ZUR UNTERSTÜTZUNG VON .

Authors:  BOGDAN BLAGA.
 
       
         
  Abstract:  Rugăciunea necontenită ca posibilă atitudine a omului în societatea actuală – texte patristice pentru sprijinirea celor în căutarea spiritualităţii. Rugăciunea constituie o componentă a realităţii actuale, realitate complexă. Spiritualitatea revine, sub diverse auspicii şi intenţii, ca un megatrend în peisajul acestei realităţi. Îndemnul concis al sf. Pavel „Rugaţi-vă neincetat” (1 Tes. 5, 17) a avut o influenţă mare asupra realitaţii creştine, fiind interpretat deseori şi în diverse moduri. Şi astăzi, acest îndemn are o semnificaţie esenţială pentru viaţa de credinţă a fiecărei persoane, rugăciunea fiind acea legatură personală şi vie pe care creştinul o are cu un Dumnezeu viu şi adevărat. Prezentul articol doreşte să ofere cititorului, dar mai ales „celui în căutarea unei spiritualităţi”, câteva „comori” ale tradiţiei creştine, comori lăsate nouă de sf. părinţi. Deoarece ne îndreptăm atenţia către „cei în căutarea unei spiritualităţi” ne vom întreba: se pot constitui aceste texte în orientări pentru aceşti „căutători”? Îşi mai păstrează ele actualitatea într-o societate secularizată? Răspunsurile pot veni printr-un „exerciţiu” permanent al rugăciunii şi iubirii aproapelui, exerciţiu care este în acelaşi timp individual, dar şi comunitar.  
         
     
         
         
      Back to previous page