The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 2 / 2005  
         
  Article:   JEAN-LUC MARION AND THEOLOGY. THREE ENTRIES / JEAN-LUC MARION ET LA THÉOLOGIE. TROIS ENTRÉES.

Authors:  ALIN SEBASTIAN TAT.
 
       
         
  Abstract:  In prezentul articol doresc să propun o cale de acces la opera filosofului catolic JLM prin intermediul interesului său speculativ pentru teologie. Analiza mea privileagiază trei texte, care pot fi privite ca tot atitea intrări în tema teologicului, abordate de către autor în cheie fenomenologică. Sunt cercetate, rând pe rând, conceptele de revelaţie, fenomen saturat, nominaţie divină. Un loc aparte îl ocupă investigaţia marioniană asupra lui Dionisie Areopagitul. Analiza se încheie cu o relaure a dezbaterii dintre Marion şi Derrida cu privire la posibilităţile teologiei negative.  
         
     
         
         
      Back to previous page