The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 1 / 2011  
         
  Article:   NICOLETA SIMONA MARŢIAN, THE MAIN SECULAR AND CHRISTIAN ASPECTS OF EDUCATION IN THE ROMAN EMPIRE DURING I-III CENTURIES, TÂRGU LĂPUŞ: GALAXIA GUTENBERG 2007, 352 P.+203 FIGS.+[3] PLATES.

Authors:  IACOB MÂRZA.
 
       
         
  Abstract:  Într-un timp rezonabil de la susţinerea tezei de doctorat în Istorie, sub cupola Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Nicoleta Simona Marţian îşi publică textul lucrării, pusă sub semnul unui elocvent citat din Quintilianus (I, 1, 8) – „Cuvântul profesorului este aidoma soarelui care dăruieşte tuturor la fel de multă lumină şi căldura” - beneficiind şi de un percutant Cuvânt înainte (p. 9-10) datorat prof. univ. dr. Nicolae Gudea, „Doktorvater” în cazul de faţă. Este o cercetare bazată pe un discurs coerent, modern şi util din perspectivă istoriografică, care abordează aspecte principale laice şi creştine ale învăţământului în Imperiul Roman în secolele I-III, după cum aflăm dintr-o convingătoare Introducere (p. 11-23). Structura de ansamblu a lucrării, echilibrat concepută şi riguros dispusă în opt capitole, unele mai interesante decât altele sub aspect documentar şi interpretativ, chiar dacă inegale ca finalitate a investigaţiei ştiinţifice, ne convinge şi printr-o neutră înşirare a capitolelor: II.  
         
     
         
         
      Back to previous page