The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   LIVING SPIRIT OF VATICAN II AND THE ECUMENICAL MOVEMENT - THE FIRST INFORMAL CONSULTATION ORGANIZED BY THE PRO ORIENTE1: 7 TO 11 SEPTEMBER, VIENNA-LAINZ / DER LEBENDIGE GEIST DES II. VATIKANUMS IN DER ÖKUMENISCHE BEWEGUNG – DIE ERSTE INOFFIZIELLE PRO O.

Authors:  BOGDAN BLAGA.
 
       
         
  Abstract:  Spiritul viu al Conciliului Vatican II şi mişcarea ecumenică – prima consultare neoficială organizată de Pro Oriente1: 7– 11 Septembrie, Viena–Lainz: Ecumenismul reprezintă astăzi una din cele mai discutate teme atât în mediul catolic, dar şi în cel ortodox şi protestant. În urmă cu 40 de ani Biserica Catolică convoacă Conciliul Vatican II, iar printre problemele tratate şi discutate se regăsea şi problema ecumenică. În paralel cu desfăşurarea acestui Conciliu, se purtau discuţii între reprezentanţii părţii catolice şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe în vederea identificării, înţelegerii şi depăşirii problemelor existente. Discuţiile purtate în timpul Conciliului Vatican II se vor concretiza prin elaborarea Decretului despre Ecumenism Unitatis Redintegratio. Spiritul viu al Conciliului îşi va face în continuare simţită prezenţa şi în alte întâlniri oficiale şi neoficiale între reprezentanţii bisericilor mai sus menţionate. Articolul se va opri asupra uneia din cele cinci consultări neoficiale organizate de Fundaţia Pro Oriente la Viena, între reprezentanţii Bisericii Catolice şi reprezentanţii Bisericilor Orientale– Ortodoxe, consultarea de faţă tratând problema Conciliului de la Calcedon (451), conciliu ce va duce la o separare a creştinismului şi implicit a Bisericii, o parte a Bisericilor Orientale nerecunoscând hotărârile luate cu ocazia acestui conciliu. Urmărind desfăşurarea acestor discuţii ne putem întreba: care este rolul mişcării ecumenice? există rezultate vizibile sau se rămâne doar la stadiul unor discuţii amiabile şi diplomatice? ce rol a jucat şi joacă politicul în depăşirea unor diferenţe şi neînţelegeri?  
         
     
         
         
      Back to previous page