The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   GREEK – CATHOLIC THEOLOGICAL EDUCATION IN THE CONTEXT EUROPEAN CONSTRUCTION / L’ENSEIGNEMENT THEOLOGIQUE GREC-CATHOLIQUE DANS LE CONTEXTE DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE.

Authors:  JEAN-YVES BRACHET.
 
       
         
  Abstract:  Învăţământul teologic greco-catolic în contextul construcţiei europene. Vestirea Evangheliei nu poate să nu ţină seama de lumea în care trăim, cu aspectele sale pozitive şi cu cele negative. Convinşi de aceasta, ne propunem să schiţăm câteva perspective în actualul context european, respectiv acela al proiectului european, punând în evidenţă anumite provocări pe care le lansează acest proiect teologiei în general, propunând câteva puncte de reflecţie în ceea ce priveşte situaţia locală, respectiv evocând rolul pe care l-ar putea avea învăţământul teologic greco-catolic. Cea dintâi sfidare se leagă de necesitatea angajării creştinilor în viaţa politică, ţinându-se cont de faptul că instituţiile europene oferă un cadru de desfăşurare diverselor confesiuni şi religii. Apar astfel anumite probleme, cum ar fi aceea a fundamentului drepturilor omului sau a necesităţii unei evaluări critice asupra democraţiei. În profunzime, această situaţie pretinde o refecţie ecleziologică aprofundată. În momentul în care România bate la poarta Uniunii Europene, teologia (în general şi cea greco-catolică în special) trebuie să însoţească procesul de integrare, tocmai pentru a contribui la găsirea unei definiţii a Europei şi pentru a ajuta la reflecţiile asupra problemelor sociale.  
         
     
         
         
      Back to previous page