The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   ROMANIAN GREEK CATHOLIC THEOLOGY, BYZANTINE AND LATIN TRADITIONS BRIDGE BETWEEN / LA THEOLOGIE GRECO-CATHOLIQUE ROUMAINE, PONT ENTRE LES TRADITIONS BYZANTINE ET LATINE.

Authors:  MARTIN DE LA RONCIÈRE.
 
       
         
  Abstract:  Teologia greco-catolică română, punte între tradiţiile bizantină şi latină. Bazându-se pe învăţătura conciliului Vatican II asupra rolului ecumenic al Bisericilor orientale catolice ca şi pe discursurile ţinute de papa Ioan Paul al II-lea în cursul istoricei sale vizite în România, autorul (care a trăit câţiva ani în România, unde a predat teologia la Institutul Teologic Greco- Catolic din Cluj) subliniază riscul căreia îi este supusă Biserica Română Unită cu Roma de a se lăsa puţin câte puţin latinizată. El formulează câteva propuneri vizând posibilitatea ca Biserica să-şi asume din nou deplin moştenirea bizantină şi de a se conforma astfel menirii sale de a fi punte de unitate între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă Română.  
         
     
         
         
      Back to previous page