The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   EDUCATIONAL STRUCTURE OF THE FACULTY OF GREEK CATHOLIC THEOLOGY ST. ATANASIU OF NYÍREGYHÁZA IN THE PAST AND TODAY / DIE UNTERRICHTSSTRUKTUR AN DER HEILIGEN ATHANASIUS GRIECHISCH-KATHOLISCHEN THEOLOGISCHEN HOCHSCHULE VON NYÍREGYHÁZA IN DER VERGANGENHEI.

Authors:  JANKA FERENC.
 
       
         
  Abstract:  Structura de învăţământ a Facultăţii de teologie grecocatolică Sf. Atanasiu din Nyíregyhaza în trecut şi astăzi. Autorul începe prin a prezenta structura de învăţământ în contextul vieţii Bisericii şi al formării clerului. Biserica este o comunitate care poartă trăsăturile imaginii Treimii. Preotul este o persoană care ar trebui să trăiască cu Dumnezeu în şi pentru această comunitate. Fiecare efort pentru educaţia în domeniul intelectual, spiritual şi pastoral îşi poate atinge scopul şi poate dobândi un sens numai dacă rămâne în acest context al comuniunii de iubire cu Dumnezeu.  
         
     
         
         
      Back to previous page