The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   GREEK CATHOLIC SEMINARY IN LVIV GENERAL (LEMBERG) – MAIN CENTER OF EDUCATION OF DIOCESAN CLERGY UKRAINIAN GALICIA AUSTRIAN IN THE SECOND HALF OF THE CENTURY XIX - BEGINNING OF THE CENTURY XX. / DAS GRIECHISCH-KATHOLISCHEN PRIESTERLICHE GENERALSEMINAR IN.

Authors:  YAROSLAV HLYSTIUK.
 
       
         
  Abstract:  Seminarul General greco-catolic din Lviv (Lemberg) – centru principal al educaţiei clerului diecezan ucrainean din Galiţia austriacă în a doua jumătate a sec. XIX – începutul sec. XX. Pentru clerul ucrainean problema unor instituţii de învăţământ corespunzătoare a fost întotdeauna actuală. Pe de altă parte, între clerul diecezan şi cel superior exista o diferenţă destul de mare atât în ce priveşte educaţia, cât şi în ce priveşte perspectivele. Clerul inferior se identifica cu proprii credincioşi ruteni (ucraineni). În condiţiile deznaţionalizării nobilimii ucrainene, aceşti clerici rămâneau singura elită a poporului ucrainean. După trecerea Galiţiei sub sceptrul Habsburgilor Bisericii greco-catolice i s-au oferit mai multe oportunităţi. Pentru majoritatea clerului diecezan al Galiţiei a fost deschis prin patenta imperială din 30 iunie 1783 Seminarul diecezan din Lemberg (numit din 1785 Seminarul general). Seminarul a constituit un tandem cu Facultatea de Teologie a Universităţii din Lemberg. În acest fel a apărut în mediul ucrainean al Galiţiei o nouă generaţie de clerici cu educaţie seminarială şi formaţie universitară.  
         
     
         
         
      Back to previous page