The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   SACRIFICE ON CARAMEL, THE CONCLUSION OF A "NEW" ALLIANCE / IL SACRIFICIO DEL CARMELO, CONCLUSIONE DI UNA .

Authors:  MARIUS GRIGORE FURTUNĂ.
 
       
         
  Abstract:  Lucrarea îşi propune studierea textului din 1Regi 18,20-46 plecând de la modelul încheierii unei alianţe, aşa cum se practica în Orientul mijlociu în secolele X - V a.Chr. La început se fac scurte reflexii asupra contextului istoric în care Ilie, îndemnat de Dumnezeu, propune poporului lui Israel încheierea unei noi alianţe întrucât cea precedentă a fost de foarte multe ori încălcată de popor. În a doilea capitol, la început, se face un studiu comparat între încheierea alianţei din Ex 19,3-24,11 şi textul studiat 1Regi 18,20-46. Sunt studiate unele părţi ce compun încheierea unei alianţe: introducerea cu caracter parenetic şi ceremonialul concluderii alianţei. În continuare sunt studiate alte elemente comune celor două texte: exprimarea adeziunii din partea poporului la alianţa ce este propusă, redactarea în scris a alianţei şi celebrarea unui "semn" ce are caracter comemorativ. Ultimul element luat în studiu este sacrificiul adus ca şi act final al încheierii alianţei.  
         
     
         
         
      Back to previous page