The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   RHETORICAL ANALYSIS OF MT FROM 27.3 - 26 / ANALISI RETORICA DI MT 27,3-26.

Authors:  MARIUS GRIGORE FURTUNĂ.
 
       
         
  Abstract:  Lucrarea îşi propune să studieze pericopa evanghelică Mt 27,3-26 cu ajutorul – sau prin prisma – analizei retorice. Analiza retorică este o metodă de interpretare a textului sacru, ce pune în evidenţă figurile stilistice prezente în cadrul textului sacru (paralelisme, antiteze, repetiţii etc.). În studiul retoric al textului există anumite etape prin care interpretul trebuie sã treacă, etape pe care prezenta lucrare le parcurge pas cu pas. Un prim pas este cel al studiului textului. Sunt analizate diferitele variante, mai importante, ce apar în textul luat în studiu. Tot în cadrul acestui pas sunt studiaţi termenii care prezintă – sau pot prezenta – probleme cu caracter lexicografic. În final este prezentată o traducere cât mai fidel posibilă.  
         
     
         
         
      Back to previous page