The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   ALIVENESS AND OPPOSITION. FOR A PHENOMENOLOGY OF TRANSCENDENTAL CONCEPTION, ROMANIAN TRANSLATION BY ADINA VANAGA.

Authors:  YOSHIHIRO NITTA.
 
       
         
  Abstract:  Critica actuală a filosofiei moderne se centrează pe pretenţia de legitimitate absolută a eului, respectiv a subiectivităţii, şi a substanţializării acestora, aşa cum e observabil chiar în principiul eului. Prin această problematică, filosofia vieţii şi-a exersat critica absoluităţii şi a abstracţiei eului din perspectiva experienţei trăite, concrete. Ea şi-a jucat rolul mediator pentru teoria conştiinţei de sine corespunzătoare evoluţiei lucrului însuşi. Aici nu trebuie trecut cu vederea că aportul ei constă în aceea că conştiinţa de sine, privită ca esenţa eului, e reconsiderată ca şi cunoaştere a auto-raportării voinţei, respectiv ca şi auto-cunoaşterea vieţii. Într-adevăr, fiecare cercetător al lui Dilthey ne poate aminti cu uşurinţă că acesta concepe trăirea (Erleben) în Breslauer Ausarbeitung în aşa fel încât conţinutul conştiinţei şi actul conştiinţei nu sunt despărţite, ci sunt una, el numind acest lucru "înţelegere" (Innewerden). Merită să-l amintim pe contele Paul Yorck von Wartenburg (1835-1897), prietenul şi criticul lui Dilthey, care a tratat nu numai acest concept, ci şi conştiinţa de sine. Însă, în ciuda importanţei sale, teoria conştiinţei de sine nu e suficient luată în considerare. Această unilateralitate rezultă din aceea că relaţia dintre filosofia vieţii şi hermeneutică a fost interpretată unilateral. Însuşi Dilthey s-a distanţat de conceptul său din Breslauer Auarbeitung şi şi-a dezvoltat metoda hermeneutică de a pune în legătură expresia şi înţelegerea. Şi în dezvoltarea hermeneuticii filosofice germane, de la Dilthey prin Heidegger (în prima perioadă de gândire) până la Gadamer, sub influenţa prosperităţii "logicii orizontului", interesul pentru teoria conştiinţei de sine (o altă dezvoltare importantă) a trecut în fundal.  
         
     
         
         
      Back to previous page