The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 2 / 2002  
         
  Article:   NATIONALIZED HOUSE.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare a unei case naţionalizate cumpărate de către chiriaşă nu este un act translativ de proprietate – ca urmare, nu încalcă interdicţia prevăzută de art. 9 al. ultim din Legea nr. 112/1995. Cererea făcută de terţii promitenţi-cumpărători, consecutiv decesului promitentei-vânzătoare, de a fi obligat moştenitorul ultimei la perfectarea înstrăinării este însă prematură, câtă vreme termenul legal de 10 ani nu s-a împlinit.  
         
     
         
         
      Back to previous page