The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 2 / 2002  
         
  Article:   APPLICATION IN TIME OF CONVENTIONAL RULE.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Instanţa, asupra acţiunii civile de faţă constată următoarele: Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul 105/2002 petenta S.C.M. S.R.L. a solicitat anularea parţială a procesului-verbal de contravenţie nr. 663 din 6.12.2001 prin care s-a aplicat o amendă în cuantum de 25.000.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 386 lit. j a Regulamentului de aplicare a Codului Vamal aprobat prin H.G. 1114/2001. În motivarea plângerii petenta a arătat că la data de 17.11.2001 s-a prezentat la Vama Borş pentru întocmirea unei declaraţii vamale de tranzit pentru un autoturism marca Opel Astra.  
         
     
         
         
      Back to previous page