The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 2 / 2002  
         
  Article:   NATIONALIZED HOUSES – BOOK LAND - LAND BOOK CORRECTION - IN GOOD FAITH (CLUJ COURTHOUSE, CIVIL SENTENCE, CIV. DEC. 610/2002 OF CLUJ COURTHOUSE).

Authors:  ŞERBAN DIACONESCU.
 
       
         
  Abstract:  Prin decizia civilă nr. 610/A/2002 a Tribunalului Cluj a fost respins apelul declarat de reclamanta T.O. împotriva sentinţei civile nr. 9553/2001 a Judecătoriei Cluj, reţinându-se următoarele: Instanţa de fond a respins acţiunea promovată de reclamanta T.O. împotriva pârâţilor V.M., V.M. şi Statul român, prin Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, având ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare încheiat de Statul român cu pârâţii V.M. şi V.M., rectificarea cărţii funciare în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâţilor, şi întabularea dreptului reclamantei de proprietate în calitate de moştenitoare a foştilor proprietari de carte funciară.  
         
     
         
         
      Back to previous page