The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA ARTIUM - Issue no. 1 / 2014  
         
  Article:   THE 125TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF TRUDE SCHULLERUS (1889-1981), OUTSTANDING PAINTER AND GRAPHIC DESIGNER / ZUM 125. GEBURTSTAG DER MALERIN UND GRAFIKERIN TRUDE SCHULLERUS (1889-1981).

Authors:  GUDRUN-LIANE ITTU.
 
       
         
  Abstract:   125 de ani de la nașterea lui Trude Schullerus (1889-1981), pictoriță și graficiană. Articolul își propune să omagieze o îndrăgită artistă plastică din Sibiu, Trude Schullerus, cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la naștere. Artista a fost fiica lui Adolf Schullerus (1864-1928), eruditul teolog, lingvist și etnolog, episcop vicar și deputat în primul parlament al României reîntregite și nepoata lui Fritz Schullerus (1866-1898), unul dintre cei mai talentați pictori din generația născută în deceniul al șaptelea al secolului al XIX-lea. S-a născut în l3 mai 1889 la Agnita (județul Sibiu), iar în anul următor familia s-a mutat la Sibiu, deoarece tatăl ei a fost numit profesor la seminarul evanghelic. În adolescență, Trude a fost îndrumată de pictorițele și profesoarele de desen Lotte Goldschmidt (1871-1925) și Anna Dörschlag (1869-1947). Tânăra a beneficiat, pe de-o parte, de schimbarea opticii asupra artei, privită acum ca o meserie onorabilă, iar pe de altă parte, de destinul tragic al unchiului, care, pentru a se dedica picturii a fost nevoit să înfrunte opoziția puternică a familiei. Între 1906 și 1914 tânăra a studiat pictura și artele grafice la Academia de artă din München, urmând toate cursurile la care erau admise femeile. Între 1923-1924 s-a perfecționat la Leipzig în grafica de carte, urmând cursurile Academiei de profil. La München, Trude Schullerus a cunoscut tendințele cele mai noi ale artei europene, pe care însă nu le-a urmat. A receptat influențe din partea Jugendstilului și a preluat tendințele cromatice și constructive post cezanne-iene. După izbucnirea Primului Război Mondial a revenit la Sibiu, devenind un autentic „Heimatmaler” (artist autohtonist). Artista a rămas atașată concepției și manierei tradiționale, preferând să redea cu fidelitate elementele definitorii ale comunității săsești căreia îi aparținea și de care se simțea funciar legată. A pictat locuri romantice din burgurile săsești, cetăți bisericești, scene din viața țăranilor, portrete de copii, peisaje și naturi statice. În calitate de graficiană a ilustrat scrierile mătușii sale, Anna Schuller-Schullerus (1869-1951) și ale tatălui ei. A fost, de asemenea, activă în cadrul Asociației artistice Sebastian Hann, înființată la Sibiu, în 1904. Între 1930 și sfârșitul celui de-al doilea război mondial a condus secțiunea „Heimatkunst” (artă autohtonă) a asociației, activitate pe care a sprijinit-o prin articole și studii, publicate în calendare și reviste de largă circulație în mediul săsesc din Transilvania. A debutat în activitatea expozițională în 1911, la Sibiu, fiind apoi prezentă în cele mai multe dintre expozițiile colective organizate în orașul de pe Cibin. A organizat, de asemenea, numeroase expoziții personale, care s-au bucurat de cronici favorabile. În 1936 și 1937 a expus în cadrul saloanelor de grafică din București, fiind bine primită de criticii de specialitate și de public. De la sfârșitul deceniului al patrulea, arta „Heimatkünstleri-lor” a fost confiscată de propagandiștii timpului și prezentată ca o expresie a ideologiei „sângelui și gliei” (Blut und Boden). În lumina acesteia cetățile bisericești nu mai reprezentau doar valoroase monumente arhitectonice, ci deveneau simboluri ale cutezanței și rezistenței germanilor în estul Europei, costumul popular nu mai era haina purtată duminica la slujbă, ci devenea un simbol politic, iar țăranii icoane ale luptei pentru supraviețuire într-un mediu ostil. În 1942 și 1943/1944 au fost organizate două expoziții itinerante în „Reich”, în care au fost prezente și lucrări de Trude Schullerus. Cataloagele celor două manifestări artistice demonstrează că marea majoritate a lucrărilor nu au fost propagandistice în sine, ci au fost investite, prin manipulare, cu o asemenea valoare. După cel de-al Doilea Război Mondial, artista a aderat la mișcarea artistică de tip nou, înscriindu-se mai întâi în Sindicat, iar apoi în Uniunea Artiștilor Plastici. A urmat comandamentele timpului, reprezentând scene ale construcției noii societăți. În a doua jumătate a deceniului al șaptelea a revenit la stilul ei caracteristic, bazat pe observație și studiul realității înconjurătoare. În 1971, la Casa artelor din Sibiu a fost organizată o expoziție retrospectivă cu peste 100 de lucrări din toate perioadele ei de creație. Trude Schullerus a rămas o artistă apreciată, fapt dovedit de numărul mare de vizitatori care au trecut pragul recentei expoziții de la Muzeul Bisericii Evanghelice din Sibiu, o instituție ce deține numeroase lucrări reprezentative din creația ei.

Cuvinte cheie: Sași transilvăneni, Academia de artă din München, artistă plastică, artă tradițională, Jugendstil, Cezanne, activitate expozițională
 
         
     
         
         
      Back to previous page