The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA ARTIUM - Issue no. 1 / 2013  
         
  Article:   FOR THE PRESERVATION OF ITALIAN CULTURAL ASSET. COMMISSIONE FRANCESCHINI AND THE BUILDING OF A NEW IDEA OF TUTELAGE (1964-1966) / PER LA SALVEZZA DEI BENI CULTURALI IN ITALIA. LA COMMISSIONE FRANCESCHINI E LA CODIFICAZIONE DI UN NUOVO CONCETTO DI TUTELA (1964 – 1966) .

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:   Pentru salvarea bunurilor culturale în Italia. Comisia Franceschini şi codificarea unui nou concept de tutelă (1964-1966). Eseul se axează pe unul dintre cele mai importante momente din cadrul dezbaterii cu privire la problema patrimoniului cultural şi a tutelei sale în Italia. „Comisia pentru studiul tutelei şi valorizării patrimoniului istoric, arheologic, artistic şi al peisajului cultural” – numită Comisia Franceschini după preşedintele acesteia, deputatul catolic Francesco Franceschini – a reprezentat un moment crucial de analiză şi inovare în ceea ce priveşte situaţia de dezolare şi degradare a peisajului bunurilor culturale în Italia. Eseul analizează începuturile, activitatea şi rezultatele Comisiei, evidenţiind cele mai relevante elemente inovatoare, în special un nou concept de patrimoniu cultural ca „memorie a civilizaţiei umane”, şi o nouă idee de tutelă, ambele din punctul de vedere al legislaţiei şi al structurii administraţiei amintite.Rezultatele Comisiei au stat la baza dezvoltării ulterioare a tutelei în Italia: în primul rând prin schimbarea instituţională introdusă de regionalizare, dar mai ales prin noul Minister al Patrimoniului şi Peisajului Cultural înfiinţat în 1974.

Cuvinte cheie: bunuri culturale, politică, dezbateri politice, tutelă, dezvoltare economică.
 
         
     
         
         
      Back to previous page