The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA ARTIUM - Issue no. 1 / 2013  
         
  Article:   JOSEF STRZYGOWSKI’E IDEAS REFLECTED IN VIRGIL VĂTĂŞIANU’S BOOK ABOUT ROMANIAN STONE ARCHITECTURE IN THE HUNEDOARA COUNTY / IDEILE LUI JOSEF STRZYGOWSKI REFLECTATE ÎN CARTEA LUI VIRGIL VĂTĂŞIANU DESPRE BISERICILE DE PIATRĂ DIN JUDEŢUL HUNEDOARA.

Authors:  VLAD ŢOCA.
 
       
         
  Abstract:   Ideile lui Josef Strzygowski reflectate în cartea lui Virgil Vătăşianu despre bisericile de piatră din judeţul Hunedoara. Prima lucrare de anvergură scrisă de Virgil Vătăşianu este cea despre Vechile biserici de piatră din judeţul Hunedoara şi reprezintă varianta revizuită a tezei sale de doctorat. În această lucrare Vătăşianu translatează ideile lui Josef Strzygowski, coordonatorul ştiinţific al tezei sale, pentru spaţiul românesc; prin încercarea sa de a investiga un domeniu ignorat din domeniul istoriei culturii, prin faptul că a inclus arta românilor într-o zonă mai largă, a nordului european, fără legături cu spaţiul mediteranean; a admis şi a căutat influenţe venite dinspre est prin intermediul Bizanţului sau al slavilor; prin faptul că lucrarea sa s-a dorit o cercetare a istoriei culturii poporului ce a putut fi în acest fel mai bine înţeleasă. În lucrarea sa Vătăşianu pare să nu fie de acord decât cu Strzygowski şi cu ideile sale, considerând metoda sa a fi cea mai completă şi singura ce merită folosită în istoria artelor, pentru că aceasta permitea o privire asupra operei de artă din multiple unghiuri de vedere. El a optat pentru această metodă pentru că i-a permis elaborarea unei investigaţii bazată în primul rând pe monumente şi mai puţin pe surse scrise, lăsând loc astfel unei adevărate cercetări de istoria artei, bazată pe studiul formei. Acest mod de a vedea lucrurile a dus la elaborarea unui discurs foarte subiectiv, speculativ, foarte asemănător cu al profesorului său vienez. Ca schemă de lucru o foloseşte pe cea propusă de Strzygowski bazată pe cele trei puncte de vedere asupra operei de artă: Kunde, Wesen, Entwicklung.

Cuvinte cheie: Virgil Vătăşianu, Josef Strzygowski, istoriografia românească de artă, arhitectura românească de piatră.
 
         
     
         
         
      Back to previous page