The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EPHEMERIDES - Issue no. 1 / 2012  
         
  Article:   BOOK REVIEW – ION ZAINEA, ROMANIAN HISTORIOGRAPHY AND COMMUNIST CENSORSHIP (1966-1977), UNIVERSITY OF ORADEA, ORADEA, 2011.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Volumele istoricului şi profesorului universitar Ion Zainea, publicate în 2006 şi 2010 la Editura Universităţii din Oradea, vin în contextul cercetărilor tot mai intense asupra comunismului din Europa răsăriteană, cercetări stimulate de deschiderea arhivelor în ultimul deceniu. Cenzura istoriei, istoria cenzurată. Documente (1966-1972) şi Istoriografia română şi cenzura comunistă (1966-1977) sunt două contribuţii semnificative la decriptarea „dosarului istoriei cenzurate”. Autorul îşi propune, aşa cum declară deschis în Cuvântul înainte la volumul din 2006, să pătrundă în „lumea subterană” a cenzurii comuniste (Zainea, 2006, p. 5). Domeniul specific ales pentru exemplificare nu putea fi altul decât istoriografia, dată fiind atât formaţia sa intelectuală, cât mai ales faptul că scrierea istoriei a fost atent controlată în timpul regimurilor totalitare. Segmentul cronologic la care se opreşte autorul este, fapt subliniat în volumul din 2010 (Zainea, 2010, p.5), perioada de „puseu libertar” de după 1965 până la momentul desfiinţării formale a instituţiei cenzurii, anul 1977. Mai exact perioada 1966-1977, una dintre cele mai controversate din istoria românilor.  
         
     
         
         
      Back to previous page