The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EPHEMERIDES - Issue no. 1 / 2012  
         
  Article:   BOOK REVIEW - BOGDAN FICEAC, WHY KILL PEOPLE, RAO PUBLISHING HOUSE, BUCHAREST, 2010.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Mărturisesc că există titluri de cărţi care mă descumpănesc în acelaşi timp în care mă intrigă. De ce se ucid oamenii, titlul ales de către Bogdan Ficeac pentru varianta publicată a tezei de doctorat a domniei sale, este un astfel de specimen, şi nu atât datorită faptului că ar dezvălui orori inexplicabile (deşi o face), cât datorită imposibilităţii de a formula, cel puţin deocamdată, un răspuns unic şi pertinent la această dilemă (Adevărul despre găurile negre ori Esenţa lui Dumnezeu etc., ar putea constitui alte exemple greu de digerat, dacă nu chiar descurajante, pe aceeaşi linie). Demarând însă lectura lucrării, această neîncredere epistemologică justificată înaintea oricărui proiect aparent prea ambiţios se disipează, autorul dovedindu-se un cercetător onest, conştient de dificultăţile inerente acestui demers, refuzând orice compromis în privinţa acribiei şi a rigorii metodologice.  
         
     
         
         
      Back to previous page