The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 2 / 2006  
         
  Article:   MEANS OF DEVELOPING THE RESISTANCE SPECIFIC TO VOLLEYBALL, BY USING THE METHOD WITH INTERVALS, ON A SENIOR TEAM LEVEL.

Authors:  DĂNUŢ MÂRZA DĂNILĂ.
 
       
         
  Abstract:  Modalităţi de dezvoltare a rezistenţei specifice jocului de volei, prin metoda cu intervale, la nivelul unei echipe de seniori. Prin această cercetare am dorit să oferim, date obiective care să constituie argumente pentru faptul că rezistenţa generală şi specifică, reprezintă o aptitudine psiho-motrică strict necesară voleibaliştilor, fiind suportul dezvoltării şi educării celorlalte aptitudini, dar şi a deprinderilor motrice specifice jocului de volei. Scopul principal al acestei cercetări, l-a constituit dezvoltarea rezistenţei specifice jocului de volei la nivelul seniorilor, prin metoda cu intervale. Eşantionul de subiecţi s-a constituit din jucătorii echipei de volei masculin Ştiinţa Bacău, participantă în Campionatului Naţional de volei seniori. Cercetarea a fost eşalonată în trei etape, fiecare corespunzând unei perioade în care s-au folosit mijloacele de acţionare specifice dezvoltării rezistenţei specifice jocului de volei. Probele de control folosite pe parcursul cercetării au fost: 1000 m plat, şi alergare de durată - 7''''. Alergarea se face pe pistă, în grupe de 6 sportivi o singură dată. Bazându-ne pe rezultatele obţinute de sportivi la testarea iniţială, rezultate care reflectă dezvoltarea rezistenţei acestora, a fost structurată metodologia de acţionare pentru aceştia în aşa fel încât să se realizeze obţinerea unor progrese mai rapide în dezvoltarea rezistenţei specifice. Pornind de la metodologia generală de utilizare a metodei cu intervale pentru dezvoltarea rezistenţei, adaptată antrenamentului de volei, s-au elaborat şi structurat sisteme de acţionare specifice scopului urmărit. În urma aplicării acestor sisteme de acţionare, la testele finale s-au obţinut rezultate peste aşteptări privind dezvoltarea rezistenţei prin metoda cu intervale. Probele de control fiind direct subordonate scopului cercetării, au scos în evidenţă superioritatea metodologiei folosită pentru dezvoltarea rezistenţei specifice jocului de volei. De remarcat a fost faptul că, buna organizare a activităţii, mijloacele folosite pe parcursul pregătirii au avut influenţă pozitivă şi asupra celorlalte aptitudini psiho-motrice, nivelul general al indicilor pregătirii fizice generale şi specifice crescând.  
         
     
         
         
      Back to previous page