The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 2 / 2005  
         
  Article:   CONSIDERATIONS REGARDING THE LEGAL PROTECTION OF SPORTS CREATIONS IN ROMANIA.

Authors:  VOICU ALEXANDRU VIRGIL.
 
       
         
  Abstract:  Consideraţii privind protecţia juridică a creaţiilor sportive în România. Protecţia creaţiilor sportive, operelor coregrafice şi a pantomimelor, a numerelor de circ, asemănătoare din multe puncte de vedere, o identificăm în principalele izvoare formale ale dreptului european. Asemănător acestor izvoare de drept, legea română, respectiv Legea nr. 8/1996 a dreptului de autor cu modificările ulterioare, în art. 7, lit. d, consacră caracterul de obiect al dreptului de autor operelor originale “de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma concretă de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor” în care sunt cuprinse şi pantomimele. Lucrarea îşi propune să argumenteze faptul că, în cazul unor anumitor sporturi, dacă acestea îndeplinesc vocaţia de operă protejată, creaţiile sportive pot fi calificate ca opere protejate de legea dreptului de autor. Astfel, propunerea noastră de lege ferenda poate fi considerată un demers în vederea armonizării legislaţiei româneşti, privind protecţia dreptului de autor, la legislaţia comunitară.  
         
     
         
         
      Back to previous page