The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   COLLATERAL EFFECTS ON THE MORPHO-FUNCTIONAL DEVELOPMENT OF PERFORMANCE SPORTSMEN, GENERATED THROUGH THE TRAINING STIMULI.

Authors:  URZEALĂ CONSTANŢA.
 
       
         
  Abstract:  Efecte colaterale asupra dezvoltării morfo-funcţionale a sportivilor de performanţă generate de stimulii de antrenament. Prin prezenta lucrare ne propunem să identificăm eventualele modificări nefaste apărute la nivelul coloanei vertebrale ca urmare a practicării gimnasticii aerobice de performanţă. În acest sens, a fost ales un lot de subiecţi constituit din 7 gimnaste, legitimate la clubul sportiv ANEFS, Bucureşti, cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani. Ca metode de cercetare au fost utilizate observaţia, studiul de caz, somatoscopia, testarea computerizată Ergosim pentru stabilitatea coloanei vertebrale. Rezultatele obţinute au permis stabilirea unor programe de kinetoterapie care să înlăture efectele negative ale efortului specific şi să amelioreze starea de sănătate a gimnastelor.  
         
     
         
         
      Back to previous page