The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   PHYSICAL EDUCATION AND SPORT- A SOCIAL REPRESENTATION.

Authors:  MAROLICARU MARIANA, BOROȘ-BALINT IULIANA, MĂRGINEAN LIVIA.
 
       
         
  Abstract:  Educaţia fizică şi sportul – reprezentare socială. Fenomenul educaţiei fizice şi sportului, ca reprezentare socială, este perceput diferit în funcţie de o serie de variabile care definesc grupuri şi individualităţi.Diversităţii formelor de practicare a exerciţiului fizic îi corespund câmpuri sociale în care practicantul – „actorul social” – ataşează acţiunilor sale o semnificaţie cognitivă ce poate avea rol diferenţiator în construirea reprezentării. Înteracţionând cu contextul, câştigând în competenţă, cel ce practică sportul ajunge în poziţia să ia decizii, să stabilească relaţii, aplică acţiunilor sale o semnificaţie cognitivă ce poate avea rol diferenţiator în construirea reprezentări.Ancheta efectuată a urmărit să pună în evidenţă modul în care este perceput fenomenul de educaţie fizică şi sport de către studenţii diferitelor facultăţi din universitate; în ce măsură studenţii percep acest fenomen în context social şi cum le influenţează statutul.  
         
     
         
         
      Back to previous page