The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   ICT IN TEACHING PROPHYLACTIC PHYSICAL EXERCISES.

Authors:  VASILICA GRIGORE, MONICA STANESCU.
 
       
         
  Abstract:  ICT în predarea exerciţiilor fizice cu character profilactic. Societatea contemporană se confruntă cu numeroase probleme, una dintre cele mai grave fiind cea referitoare la starea de sănătate a populaţiei. Expunerea la numeroşii factori de risc, ale cărei efecte negative sunt resimţite de la cele mai timpurii vârste, reprezintă unul dintre pericolele cu care se confruntă omenirea astăzi. Specialiştii din diferite domenii şi-au arătat interesul faţă de aceste aspecte şi au furnizat o serie de soluţii. Lor li se adaugă şi specialiştii din domeniul educaţiei fizice şi sportului care îşi pot aduce o contribuţie importantă la promovarea activităţilor specifice unui stil de viaţă sănătos. În acelaşi timp, specialiştii beneficiază în munca lor de sprijinul pe care îl furnizează metodele şi mijloacele ICT. Scopul acestei lucrări este acela de releva rolul şi importanţa acestor metode în procesul de educare a populaţiei în spiritul formării unei mentalităţi pozitive faţă de practicarea zilnică a exerciţiilor fizice. Pentru realizarea scopului propus, lucrarea evidenţiază principalele direcţii în care se pot utiliza metodele şi mijloacele ICT, astfel încât să se prevină bolile degenerative şi îmbolnăvirile, în general, dar şi nivelul de pregătire al specialiştilor din domeniul nostru, în folosirea mijloacelor menţionate. În cadrul acestei cercetări s-a utilizat metoda studiului bibliografic şi metoda anchetei, care a fost aplicată unui număr de 180 de profesori din învăţământul preuniversitar, participanţi la programe de perfecţionare pentru obţinerea gradului definitiv şi a gradului doi. Rezultatele studiului evidenţiază posibilitatea folosirii ICT în domeniul educaţiei fizice, dar şi obstacolele care trebuie depăşite în acest demers.  
         
     
         
         
      Back to previous page