The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   ASPECTS REGARDING THE INFLUENCES OF AEROBIC GYMNASTICS ON BODILY MORPHO – PLASTICITY.

Authors:  DOBRESCU TATIANA, RAŢĂ GLORIA.
 
       
         
  Abstract:  Aspecte privind influenţele gimnasticii aerobice de intreţinere asupra modelării morfoplastiei corporale. Practicarea organizată a exerciţiului fizic de către persoanele de diverse vârste este necesară, având influenţe generale asupra organismului uman. Gimnastica aerobică a reuşit, prin multiplele sale efecte, să devină o formă de activitate motrică model. Gimnastica aerobică reprezintă un mijloc cu valenţe multiple asupra organismului şi o formă eficientă de optimizare a lecţiilor cu scop didactic. Activitatea aerobică, prin mijloacele şi metodele aplicate, are rezultate deosebite din punct de vedere pedagogic, biologic, psihic şi social. Dezvoltarea echilibrată a grupelor musculare contribuie la îmbunătăţirea morfoplastiei corporale, la realizarea unui corp puternic, sănătos. Rezultatele superioare obţinute de practicantele din grupa experimentală la majoritatea indicilor vizaţi atestă eficienţa mijloacelor aplicate în cadrul experimentului. Acest lucru confirmă ipoteza lucrării.Mijloacele create şi aplicate în experiment în fiecare lecţie s-au dovedit benefice pentru modelarea morfoplastiei corporale. Accesibilitatea lor şi atractivitatea acestora au condus la creşterea interesului participantelor pentru această activitate. În paralel cu acest demers, cursantele au căpătat cunoştinţe noi, utile pentru continuarea activităţii în afara programului organizat. Influenţele pozitive reflectate în îmbunătăţirea indicilor morfoplastiei corporale, în schimbarea vizibilă a aspectului fizic, au condus la o conştientizare a participantelor asupra necesităţii efectuării sistematice a exerciţiilor pentru părţile "cu probleme", deci, iată un argument convingător pentru practicarea gimnasticii aerobice. Răspunsurile la chestionarele administrate persoanelor de sex feminin relevă faptul că, acestea sunt conştiente de: influenţa benefică a gimnasticii aerobice pentru sănătate şi modelarea morfoplastiei corporale, identificând şi alte influenţe ca: dezvoltarea capacităţii fizice, relaxare neuro-psihică, creştere  
         
     
         
         
      Back to previous page