The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   DEVELOPMENT OF PSYCHOMOTOR ABILITY – BALANCE – EXERCISES SUCH AS CREATIVE, IN THE ACROBATIC GYMNASTICS / LE DEVELOPPEMENT DE L’APTITUDE PSYCHOMOTRIQUE – L’EQUILIBRE – PAR DES EXERCICES A CARACTERE CREATEUR DANS LE CADRE DE LA GYMNASTIQUE ACROBATIQUE.

Authors:  IOAN PAŞCAN.
 
       
         
  Abstract:  Programa şcolară, la clasele V-VIII, cuprinde o serie de elemente acrobatice cu caracter de echilibru. Lucrarea îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ al gimnastici acrobatice, din ciclul gimnazial, prin crearea exerciţiilor specifice dezvoltării echilibrului static şi dinamic, necesar în acest domeniu, utilizând cele mai importante procedee metodice, ţinând cont de particularităţile de vârstă şi condiţiile didactice şi materiale existente  
         
     
         
         
      Back to previous page