The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   THE SPECIAL PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ARTISTIC GYMNASTICS.

Authors:  NICULAIE NEGRU.
 
       
         
  Abstract:  Lucrarea prezintă cateva aspecte generale ale gimnasticii artistice sportive, dar în mare parte ea este axată pe caracteristicele de ordin psihologic ale acestui sport. În cadrul aspectelor generale, am scos în evidentă mediul în care se desfăşoară acest sport, amintind despre aparate, despre varietatea elementelor tehnice şi a legilor care le guverneaza si nu în ultimul rând despre aptitudinile psihomotrice pe care trebuie să le aibă un gimnast. In partea a doua a lucrării am pus accent pe latura psihologică a acestui sport, trecănd în revistă procesele cognitive si manifestările afective care se evidenţiază atăt în cadrul antrenamentelor cât şi a competiţiilor sportive  
         
     
         
         
      Back to previous page