The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA BIOLOGIA - Issue no. 2 / 2004  
         
  Article:   I N M E M O R I A M PROF. UNIV. DR. KISS STEFAN.

Authors:  MIHAI DRĂGAN-BULARDA.
 
       
         
  Abstract:  S-a născut în oraşul Satu Mare la 15 august 1926. Şcoala primară şi cei 8 ani de liceu i-a urmat la Liceul Reformat din oraşul natal, pe care l-a absolvit în 1946, situându-se pe primul loc din cei 131 de absolvenţi. Se înscrie apoi la Facultatea de Chimie, secţia Biochimie, de la Universitatea Bolyai Janos din Cluj, pe care o absolvă cu diplomă de merit în 1950. Între 1950 şi 1952 lucrează ca biochimist la Fabrica de Medicamente din Cluj. În 1952 a fost numit asistent la disciplinele de Fiziologie animală şi Microbiologie din cadrul facultăţii de Biologie de la Universitatea Bolyai. În 1959, după unificarea celor două universităţi din Cluj (Universitatea Victor Babeş şi Universitatea Janos Bolyai), ocupă postul de şef de lucrări la facultatea de Biologie-Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. În 1968 a ocupat prin concurs postul de conferenţiar la disciplina de Microbiologie, iar în 1990 postul de profesor la aceeaşi disciplină. În 1991, prin pensionarea sa, a fost numit profesor consultant, activând cu multă energie până în ultimele zile de viaţă. În anul 1990 a fost numit conducător de doctoranzi la disciplina de Microbiologie, 10 doctoranzi obţinând titlul de doctor în Biologie, specialitatea Microbiologie, sub îndrumarea sa. Între 1976 şi 1984 a fost decanul facultăţii de Biologie-Geografie, dovedindu-se un foarte bun organizator, contribuind substanţial la prestigiul acestei facultăţi atât în ţară cât şi peste hotare.  
         
     
         
         
      Back to previous page