The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA BIOLOGIA - Issue no. 2 / 2000  
         
  Article:   RECENZIE - INGINERIE GENETICă.

Authors:  MIHAIL DRĂGAN-BULARDA.
 
       
         
  Abstract:  Autorul, care este profesor de micro-biologie la Universitatea Ovidius din Cons-tanţa, specialist n genetică microbiană, pre-zintă o lucrare de mare interes ce se consti-tuie ntr-un adevărat ndreptar, fiind expuse ntr-o manieră integratoare "bazele teoretice şi practice ale tehnologiei ADN recombi-nant". Lucrarea include 15 secţiuni, de ntin-dere diferită, care practic acoperă toate as-pectele legate de tema aleasă. După o intro-ducere este prezentat n mod documentat conceptul de clonare, iar apoi sunt tratate particularităţile fundamentale privind siste-mul de clonare. Urmează o secţiune mai bogată n date ştiinţifice intitulată "Vectori de clonare". Se insistă n primul rnd asupra plasmidelor, fiind foarte amănunţit tratate o serie de aspecte cum ar fi: clasificarea, structura moleculară, replicarea şi originea acestora. Se continuă cu elementele genetice transpozabile şi vectorii utilizaţi n tehno-logia ADN recombinant.  
         
     
         
         
      Back to previous page