The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Issue no. 1 / 2008  
         
  Article:   HUMAN DIGNITY, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND BIOETHICS DEBATE.

Authors:  ADRIANO PESSINA.
 
       
         
  Abstract:  În această lucrare îmi propun obiectivul de a scoate în evidenţă câteva teme care sunt baza multor probleme concrete (fecundarea extracorporală, manipularea genetică, cercetările asupra celulelor staminale de la adulţi sau de la embrioni, transplante, eugenetica şi eutanasia) cu care bioetica s-a confruntat în aceşti ani. După cum se cunoaşte, bioetica se naşte din convingerea că e nevoie să se cumuleze distanţa care există între dezvoltarea tehnoştiinţelor şi cunoştinţele etice ale omului occidental contemporan. Dacă se doreşte se va conduce cu conştiinţă procesul de dominaţie pe care omul îl are asupra realităţii, graţie acestor noi instrumente, practici şi cunoştinţe, de care dispune, sau se va aprofunda însemnătatea categoriilor cu care fiecare a guvernat până acum, propria dezvoltare culturală, socială şi economică. Noţiunea de tehnoştiinţă descrie raportul circular care se instaurează, din epoca modernă, între dezvoltarea ştiinţelor şi dezvoltarea tenologiei, la rândul lor, fructul ulterioarelor forme de cunoştinţe ştiinţifice. Ştiinţa modernă, chiar şi atunci când vrea să fie ştiinţă descriptivă, are nevoie de instrumente tehnologice şi trebuie să modifice realitatea pentru a cuprinde acţiunile.  
         
     
         
         
      Back to previous page