STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA
 
RECENZARE
   
         
         
         
  PROCESUL DE RECENZARE  
           
 

Articolele sunt trimise prin mail la adresa redacției. Autorii realizează articolele conform instrucțiunilor publicate în revistă și pe site. Fiecare articol conține sumar, cuvinte cheie, bibliografie, precum și date despre autor (afiliere etc.). Secretarul de redacție le verifică, elimină din ele toate elementele, care pot duce la recunoașterea autorului, după care le trimite la doi referenți aleși de către redactorii revistei pentru evaluare. Referenții nu cunosc identitatea autorului, și nici numele celuilalt referent (sistem double blind review). Pe baza formularului de evaluare, referenții își exprimă părerea în legătură cu articolul, declarând dacă consideră articolul bun pentru publicare, doresc modificări sau îl refuză. Cele două referate sunt trimise autorilor de către secretarul de redacție după eliminare oricărui element, care ar duce la identificarea referenților. Autorii au la dispoziție 14 zile să introducă eventualele modificări în articol, după care articolul este trimis înapoi referenților spre verificare. În cazul în care referenții aprobă publicarea articolului, acesta va fi inclus în numărul următor al revistei.  

 
           
           
 

 

GHID PENTRU EVALUATORI

EVALUATION FORM


Kiértékelő ív

Vă rugăm să evaluaţi articolele trimise revistei noastre, după cum urmează:
1. Evaluare scrisă – critici şi comentarii asupra articolului (1-5 pagini).
2. Evaluare bazată pe formular.

Please evaluate the articles submitted to our journal as follows:
1. Written evaluation – critics and comments on the article (1-5 pages).
2. Evaluation based on the form.
Please answer accordingly: 1 – not at all …. 5 – absolutely
(remarks – if any - should be included after the evaluation)

Kérem, 1–5-ig terjedő skálán értékeljen, ahol:1 – egyáltalán nem…
5 – teljes mértékben (megjegyzéseit az értékelés után írhatja).

FORMULAR DE EVALUARE:

 

Aspectul

Evaluarea

1

Titlul este clar şi reflectă obiectul de studiu.

 

2

Rezumatul sintetizează clar conţinutul articolului.

 

3

Introducerea prezintă relevanţa articolului în cadrul domeniului specific şi citează rezultatele principale obţinute de către alţi autori în legătură cu acest subiect.

 

4

Articolul conţine o relevantă trecere în revistă a studiilor anterioare în domeniu.

 

5

Metodologia utilizată este prezentată coerent şi există o justificare corectă în privinţa alegerii acesteia în defavoarea altor metodologii.

 

6

Sursa documentelor folosite este de încredere (baze de date oficiale, mostre reprezentative etc.).

 

7

Contribuţia ştiinţifică a lucrării este originală.

 

8

Concluziile rezumă în mod clar rezultatele şi consecinţele.

 

9

Bibliografia este recentă şi selectată adecvat. Există o legătură clară între referinţele bibliografice de la sfârşitul lucrării şi cele citate în text.

 

10

Vocabularul utilizat este de nivel academic, fără incoerenţe şi greşeli gramaticale.

 


Recomandarea pentru publicare:

  1. Acceptat în forma iniţială
  2. Acceptat cu modificări minore
  3. Acceptat cu modificări substanţiale
  4. Respins

 

Numele evaluatorului:


Data:

 

 
           
           
 
1200