STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS

PREZENT STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS

 

Structura revistei este articulată pe studii şi articole, prezentări de cărţi şi recenzii, grupate pe domenii. O parte semnificativă din articole sunt publicate în limbi de circulaţie internaţională. Revista cuprinde teme înscrise în marile domenii teologice (teologie biblică, dogmatică, morală, liturgică, patrologie, cateheză, artă creştină, filozofie religioasă, istoria Bisericii etc.), dar şi studii interdisciplinare. Urmând exemplul unor prestigioase reviste de specialitate, găzduim în paginile revistei noastre deopotrivă prezentarea şi recenzarea unor publicaţii din domeniul teologiei.

Revista noastră este indexată în baza de date a Ulrich's Periodicals Directory - Ulrich's (TM) Serials Solutions - ProQuest şi EBSCOhost Online Research Databases, dar şi într-o serie de cataloage internaţionale, cum ar fi: Catalog Sulair (Stanford University), Catalogue of Periodicals of Suweco, Inist - CNRS, RefDoc - CNRS.

Pentru a spori vizibilitatea revistei noastre, găzduim pe site cuprinsul numerelor din ultimii ani, rezumatele şi cuvintele cheie ale articolelor, acestea putând fi descărcate integral accesând bazele de date amintite anterior.

 

1200