STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA

PREZENT STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Psychologia-Paedagogia este o publicaţie semestrială (cu apariţie în lunile iunie şi decembrie), indexată în baze de date din întreaga lume, ce promovează un înalt nivel al cercetărilor ştiinţifice pe teme inovatoare şi subiecte emergente în domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţionale.

Obiectivul major vizat este crearea şi susţinerea unui spaţiu larg de reflecţie şi cercetare pedagogică, referitor la problematica din domeniile psihologiei şi ale educaţiei contemporane. Invităm să se angajeze în dezbateri şi în confruntari de opinii cadre didactice de la toate nivelele învăţământului, practicieni şi teoreticieni din domeniul psihologiei şi ştiintelor educaţiei, cercetători şi studenţi.

Fiecare număr poate fi consultat, până la apariţia celui următor, în versiune online, la adresa: http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva.php. Se pot consulta, de la aceeaşi adresă din arhivă, rezumatul oricărui articol, precum şi sumarul numerelor apărute începând cu anul 1999. Versiunea imprimată a revistei intră în bibliotecile universitare şi centre de cercetare din întreaga lume.

Articolele pot fi downloadate online gratuit şi prin intermediul Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com.


1200