STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA

ISTORIC STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Psychologia-Paedagogia apare din anul 1958, publicând articole de relevanţă academică şi ştiinţifică ale specialiştilor români şi străini din diferite domenii ale psihologiei şi ştiinţelor educaţiei.

Publicaţie a Facultăţiii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, revista îşi propune să disemineze rezultate ale investigaţiilor ştiinţifice cu caracter practic-aplicativ şi experimental, dar şi studii şi analize de factură teoretică.

In structura prezentă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei s-a înfiinţat în anul 1997. Din 1963 până în 1997, Psihologia, Psihopedagogia Specială şi Pedagogia, au funcţionat ca secţii în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie.

- Intre anii 1958-1961: Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series III. Philosophia et Oeconomica, Jurisprudentia, Psychologia, Paedagogia, ISSN 1220-0409.

- Intre anii 1962-1974: Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Psychologia-Paedagogia, ISSN 1220-0468.

- Din 1975-prezent: Studia Universitatis Babes-Bolyai Psychologia-Paedagogia, apariţie semestrială.

 

1200