STUDIA GEOGRAPHIA

PREZENT STUDIA GEOGRAPHIA

În forma actuală, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Geographia, ajunsă la al LVI-lea an de apariţie (din anul 1957), este editată în două numere pe an, în lunile aprilie şi septembrie, fiecare număr însumând în jur de  250 de pagini. Drept urmare a îmbunătăţirii continue a calităţii publicaţiei (inclusiv prin cuprinderea în paginile sale a unor studii realizate de autori străini), a numeroaselor schimburi internaţionale şi a înscrierii acesteia în baza internaţională de date, revista a fost acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior şi încadrată în categoria B+.

Având în vedere cele menţionate, invităm, alături de personalul facultăţii noastre, participarea la publicare în revista facultăţii, cu contribuţii ştiinţifice valoroase de cercetare, a colegilor geografi din ţară şi străinătate.

Cu privire la condiţiile de publicare, subliniem, în sinteză, următoarele:

- studiile destinate publicării, care vor fi  analizate de către colectivul de redacţie precum şi de către referenţii fixaţi în acest scop, trebuie redactate în una dintre principalele limbi de circulaţie mondială (engleză, franceză, germană), cu preferinţă, însă, pentru limba engleză;

- conţinutul şi traducerea în limba străină a studiilor trimise redacţiei revine, în totalitate, autorilor materialelor respective;
 
- în condiţiile doritorilor de colaborare cu revista noastră, pentru redactarea studiilor, colectivul de redacţie stă la îndemâna autorilor cu modelul necesar acestui scop, expediat solicitanţilor, pe suport magnetic, de la adrese de e-mail:

tman@geografie.ubbcluj.ro, rrusu@geografie.ubbcluj.ro.

 

1200