STUDIA GEOGRAPHIA

ISTORIC STUDIA GEOGRAPHIA

 

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Geographia reprezintă o continuare a publicaţiei „Lucrările Institutului de Geografie din Cluj”, apărută în perioada 1922-1947, în care au fost tipărite studii de mare amploare şi ridicată valoare ştiinţifică de către o serie de geografi români, precum şi din străinătate, între aceştia evidenţiindu-se reputaţii geografi francezi Emm. de Martonne şi Robert Ficheux.

Publicaţie a Facultăţii de Geografie din Cluj-Napoca, revista valorifică, în primul rând, rezultatele activităţii ştiinţifice a personalului didactic din cadrul facultăţii (numeroase contracte de cercetare cu caracter aplicativ, necesare acţiunii de dezvoltare regională), precum şi a altor geografi din România şi din diferite state ale lumii.

Studiile publicate (în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională, începând cu anul 2009 doar în engleză, franceză sau germană), atât din domeniul Geografiei Fizice, cât şi al Geografiei Umane, se referă în bună măsură la teritoriul Transilvaniei, în acelaşi timp având în cuprins şi o serie de probleme analizate la nivel naţional şi internaţional, fapt pentru care redacţia revistei încurajează în mod constant colaborările externe. 

1200