Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.1 din 2003  
         
         
   
1.  EXPRESIILE INDICIALE ŞI SEMNIFICAŢIILE / ON INDEXICALS AND MEANING.
          Autori: ALINA PREDA.


2.  UTILIZAREA PROIECTELOR CA TEMĂ: UN ALT FEL DE EVALUARE / USING PROJECTS AS HOMEWORK: A DIFFERENT KIND OF ASSESSMENT.
          Autori: BIANCA BRETAN.


3.  DINCOLO UTILIZĂRII DE JOC-ROL CA O ACTIVITATE VORBITĂ ÎN CLASĂ / BEYOND USING ROLE-PLAY AS A CLASSROOM SPEAKING ACTIVITY.
          Autori: BIANCA BRETAN.


4.  REZOLVAREA PROBLEMELOR ŞI STUDIUL ŞTIINŢEI TEHNOLOGIEI / LA PROBLEMATISATION ET L’ETUDE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE.
          Autori: LILIANA CIASCAI, IOAN CIASCAI.


5.  CONCEPTUL DE "REACŢIE CHIMICĂ" ŞI OBSTACOLELE SALE / LE CONCEPT DE "REACTION CHIMIQUE" ET SES OBSTACLES .
          Autori: FLORENTINA CIOMOŞ.


6.  CONCEPŢIA MATURĂ ŞI ATITUDINEA ÎN FAŢA MORŢII / THE ADULT`S IMAGE AND ATTITUDE TOWARD DEATH.
          Autori: ENIKŐ ŠKOLKA.


7.  REFLECTAREA ISTORIEI IMPERIULUI OTOMAN ÎN PROGRAMA ŞCOLII ROMÂNEŞTI DE ISTORIE ŞI ÎN MANUALE / THE REFLECTION OF THE OTTOMAN EMPIRE HISTORY IN THE ROMANIAN SCHOOL HISTORY CURRICULUM AND TEXTBOOKS.
          Autori: CĂLIN FELEZEU.


8.  UN INSTRUMENT DE AUTO-EVALUARE ŞI AUTO-REGLARE. (PENTRU PREGĂTIREA LA MATEMATICĂ A ELEVILOR DE LICEU) / INSTRUMENT D`AUTOEVALUATION ET D`AUTOREGLAGE (CONÇU POUR LA FORMATION MATHEMATIQUE DES INSTITUTEURS).
          Autori: GHEORGHE PLEŞ.


9.  CONCEPTE DE ÎNVĂŢARE / LEARNING CONCEPTS.
          Autori: ION ALBULESCU.


10.  STRATEGII DE EVALUARE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE LA CHIMIE, APLICAŢII LA TEMA: "SĂRURI" / STRATEGIES BY EVALUATION IN THE TEACHING - LEARNING PROCESS AT CHEMESTRY. APLICATIONS AT THE THEME: "SALTS".
          Autori: ADRIANA BANC.


11.  DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE ÎN PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA ŞTIINŢELOR SOCIALE / DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN THE TEACHING AND LEARNING OF SOCIAL SCIENCES.
          Autori: MIRELA ALBULESCU.


12.  REALIZAREA DE TRAINING-AUZULUI PRIN METODA "REPETIŢIA UNOR ACTIVITĂŢI SPECIFICE STIMUL-RĂSPUNS” / LA REALISATION D''ENTRAINEMENTS AUDITIFS PAR LA METHODE DE LA "REPETITION DES TACHES SPECIFIQUES STIMULUS-RESPONSE" .
          Autori: MARIA ANCA.


13.  CADRELE DIDACTICE - CA PRACTICIENI ŞI CERCETĂTORI / THE TEACHERS – AS PRACTITIONERS AND RESEARCHERS.
          Autori: MUŞATA BOCOŞ-BINŢINŢAN, VICTOR BOCOŞ-BINŢINŢAN.


14.  LOGIC ŞI PSIHOLOGIC ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢARE / LOGISCHES UND PSYCHOLOGISCHES IM LERNPROZESS.
          Autori: MONICA DIACONU, SILVIU REGMAN.


15.  ANALIZA PEDAGOGICĂ A ACTIVITĂŢII DIDACTICE / THE PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE TEACHING ACTIVITY.
          Autori: MIRON IONESCU.


16.  RECENZIE: CERCETAREA PEDAGOGICĂ. SUPORTURI TEORETICE ŞI METODOLOGICE.
          Autori: DUMITRU SALADE.


17.  SEMINARUL ACADEMIC DE LIMBI STRĂINE - UN CADRU PENTRU DEZVOLTAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL / THE FOREIGN LANGUAGE ACADEMIC SEMINAR - A FRAMEWORK FOR DEVELOPING THE EDUCATIONAL PROCESS.
          Autori: RUXANDA LITERAT.


18.  INDIVIDUALITATE ŞI GRUP ÎN NOUA PERSPECTIVĂ DE PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE / THE INDIVIDUALITY AND THE GROUP IN THE NEW PERSPECTIVE OF TEACHING AND LEARNING.
          Autori: RAMONA RĂDUŢ-TACIU.


19.  ASIMILAŢI-VĂ DACĂ PUTEŢI; ADAPTAŢI-VĂ DACĂ TREBUIE! / ASSIMILATE IF YOU CAN; ACCOMMODATE IF YOU MUST! .
          Autori: SOFIA CHIRICĂ.


20.  MISIUNEA CIVICĂ A UNIVERSITĂŢII ŞI PROCESUL DE PREDARE / CIVIC MISSION OF THE UNIVERSITY AND THE TEACHING PROCESS.
          Autori: SIMONA-ELENA BERNAT.


21.  ISTORIA SISTEMULUI EDUCAŢIONAL ROMÂNESC DE LA ÎNCEPUTURI PÂNĂ ÎN 1918 / ZUR GESCHICHTE DES RUMÄNISCHEN UNTERRICHTSWESENS. VON DEN ANFÄNGEN BIS 1918.
          Autori: IOANA VELICA.


22.  REABILITAREA FUNCŢIONALĂ - O PREMIZĂ PENTRU ALEGEREA CARIEREI ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ, ÎN CAZUL PERSOANELOR CU DEFICIENŢE DE VEDERE / FUNCTIONAL REHABILITATION - A PREMISE FOR CAREER CHOICE AND TRAINING IN THE CASE OF VISUALLY IMPAIRED PEOPLE.
          Autori: VASILE PREDA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă