Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2015  
         
         
   
1.  EDE TERÉNYI LA 80 DE ANI. O VIAŢĂ TRĂITĂ ÎN SLUJBA ARTEI, A PEDAGOGIEI ŞI A MUZICOLOGIEI.
          Autori: GABRIELA COCA.


2.  SCRIERILE LUI MARÓTHY GYÖRGY ÎN DOMENIUL TEORIEI MUZICII.
          Autori: ÉVA PÉTER.


3.  DIMENSIUNEA SINTACTICĂ ȘI SEMANTICĂ A LIMBAJULUI MUZICAL ÎN KYRIE DIN HARMONIEMESSE A LUI JOSEPH HAYDN.
          Autori: .


4.  CONCEPŢIA MUZICALĂ ŞI STILUL COMPOZIŢIONAL AL LUI CÉSAR FRANCK ÎN LUCRĂRILE INSTRUMENTALE ŞI ORCHESTRALE DIN ULTIMII ANI DE CREAŢIE / MUSIKALISCHE KONZEPTION UND KOMPOSITIONSSTIL VON CÉSAR FRANCK IN DEN ORCHESTRALEN UND INSTRUMENTALEN WERKEN SEINER LETZTEN SCHAFFENSJAHRE.
          Autori: .


5.  OPŢIUNI ÎN REGIA CONTEMPORANĂ DE OPERĂ. DE ENGELBERT HUMPERDINCK ŞI REGIZORUL-TEHNICIAN.
          Autori: .


6.  MUZICĂ CREATIVĂ+.
          Autori: .


7.  SIMBOLUL CERCULUI ÎN LUMEA EDUCAȚIEI MUZICALE.
          Autori: .


8.  ÎNŢELEGEREA TRADIŢIILOR INDIENE ÎN CONTEXTUL TERAPIEI PRIN MUZICĂ.
          Autori: .


9.  MELOTERAPIA ŞI CIVILIZAŢIILE ANTICE.
          Autori: .


10.  II. PREGHIERA ÎN ROLURILE FEMININE DIN OPERELE LUI GIUSEPPE VERDI. I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA. RUGĂCIUNEA GISELDEI – SALVE MARIA.
          Autori: ADÉL FEKETE.


11.  MAURICE RAVEL: CONCERTUL PENTRU PIAN IN SOL MAJOR (ANALIZA PĂRŢII A DOUA „ADAGIO ASSAI”) / MAURICE RAVEL: KLAVIERKONZERT IN G-DUR (ANALYSE DES ZWEITEN SATZES „ADAGIO ASSAI”).
          Autori: .


12.  CREAŢIA RELIGIOASĂ A COMPOZITOAREI CARMEN PETRA BASACOPOL / DAS RELIGIÖSE SCHAFFEN DER KOMPONISTIN CARMEN PETRA BASACOPOL.
          Autori: .


13.  IMPORTANŢA ŞI SPECIFICUL ANALIZEI VOCAL-CORALE A UNEI LUCRĂRI CORALE.
          Autori: .


14.  BOOK REVIEW: MUSIC SKETCHES BY FRIEDEMANN SALLIS: AN OUTSTANDING EDITORIAL RELEASE FROM CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
          Autori: BIANCA ŢIPLEA TEMEŞ.


15.  BOOK REVIEW: ŞTEFAN NICULESCU, EULOGIZED IN GERMANY FOR HIS CONTRIBUTION TO THE CURRENT EUROPEAN MUSICAL HERITAGE.
          Autori: .


16.  BOOK REVIEW: THE MUSICALITY OF STYLE – LÁSZLÓFFY ZSOLT’S ESSAYS ON MUSIC (LÁSZLÓFFY ZSOLT: A STÍLUS ZENEISÉGE. PARTIUM KIADÓ, NAGYVÁRAD, 2014).
          Autori: ATTILA FODOR.


17.  BOOK REVIEW: FILMHANG-LEXIKON BY AARON FAZAKAS (THE ENCYCLOPAEDIA OF MOVIESOUNDS).
          Autori: GABRIELA COCA.


18.  BOOK REVIEW: FOLKLORE USAGE IN ROMANIAN COMPOSING SINCE CIPRIAN PORUMBESCU TO OUR DAYS, (COMPONISTICA ROMÂNEASCĂ DE VALORIFICARE A FOLCLORULUI, DE LA CIPRIAN PORUMBESCU PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE), ED. LIDANA, SUCEAVA, 2015.
          Autori: GABRIELA COCA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă