Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.2 din 2003  
         
         
   
1.  EXPLICAREA COOPERĂRII INTERREGIONALE - NOŢIUNI TEORETICE ŞI METODOLOGICE UN FENOMEN NOU ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE / EXPLAINING INTERREGIONAL COOPERATION - THEORETICAL AND METHODOLOGICAL NOTIONS ON A NEW PHENOMENON IN INTERNATIONAL RELATIONS.
          Autori: HOWARD LOEWEN.


2.  A FACE LOBBY IN INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE! / LE LOBBYING DANS LES INSTITUTIONS DE L`UNION EUROPEENNE.
          Autori: RADU BARNA.


3.  PROBLEME DE CORUPŢIE ÎN ECONOMIE / L`ÉCONOMIE EN MAL DE CORRUPTION.
          Autori: RADU BARNA.


4.  DEFICITUL EUROPEAN DEMOCRATIC / EUROPEAN DEMOCRATIC DEFICIT.
          Autori: MINODORA ADRIANA BULIGA-STOIAN.


5.  * INTERVIU CU RÉMI BRAGUE ÎN JURUL CARŢII DE ISTORIE EUROPA, DRUMUL ROMAN / ENTRETIEN AVEC REMI BRAGUE* AUTOUR DE SON LIVRE EUROPE, LA VOIE ROMAINE.
          Autori: DAN ILIES.


6.  ECONOMIA DE PIAŢĂ SOCIALĂ.MODELUL GERMAN / SOCIAL MARKET ECONOMY. THE GERMAN MODEL..
          Autori: SORIN MUREŞAN.


7.  VIITOR POSIBIL AL UNIUNII EUROPENE / LES POSSIBLES FUTURS DE L’UNION EUROPEENNE.
          Autori: RUXANDRA IVAN.


8.  MECANISME POLITICE DE DESTALINIZARE BREJNEV. ASPECTE INTERIOARE / LES MECANISMES POLITIQUES DE LA RESTALINISATION BREJNEVIENNE. ASPECTS INTERIEURS.
          Autori: SERGIU MIȘCOIU.


9.  EVOLUŢIA ISTORIOGRAFIEI DIN ROMÂNIA DUPĂ 1989 PÂNĂ ÎN PREZENT / L''EVOLUZIONE DELLA STORIOGRAFIA ROMENA DOPO 1989 FINO OGGI..
          Autori: ANCA STÂNGACIU.


10.  PERCEPŢIA TEHNOLOGIILOR MULTIMEDIA ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR DE LA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE / PERCEPTION OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AMONG THE STUDENTS OF THE FACULTY OF EUROPEAN STUDIES.
          Autori: HOREA TODORAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă