Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2015  
         
         
   
1.  MORSE DEDICATION, FOR VIOLIN AND PIANO (SCORE).
          Autori: CRISTIAN BENCE-MUK.


2.  CONSTRUCTORUL DE ORGI KOLONICS ISTVÁN ÎN CONTEXTUL TRADIŢIEI CONTEMPORANE A CONSTRUCŢIEI DE ORGI ÎN AUSTRO-UNGARIA / DER ORGELBAUER ISTVÁN KOLONICS IM KONTEXT DER ZEITGENÖSSISCHEN ORGELBAUTRADITION IN ÖSTERREICH-UNGARN / THE ORGAN BUILDER ISTVÁN KOLONICS IN THE CONTEXT OF THE CONTEMPORARY ORGAN-BUILDING TRADITION IN AUSTRIA-HUNGARY.
          Autori: ERZSÉBET WINDHAGER-GERÉD.


3.  VIAŢA CULTURALĂ A CLUJULUI ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX / THE CULTURAL LIFE OF CLUJ IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY.
          Autori: .


4.  MOŞTENIREA REPREZENTANŢILOR ŞCOLII PIANISTICE DIN BRNO / ZUM NACHLASS VON DEN REPRÄSENTANTEN DER BRÜNNER KLAVIERSCHULE / THE LEGACY OF THE REPRESENTATIVES OF THE BRNO PIANO SCHOOL.
          Autori: .


5.  ARTA ORGANISTICĂ FRANCEZĂ ÎN TIMPUL REVOLUŢIEI DIN 1789 / ORGAN MUSIC DURING THE FRENCH REVOLUTION OF 1789.
          Autori: .


6.  ELEMENTE NEOBAROCE ÎN CREAŢIA PENTRU PIAN A LUI PAUL CONSTANTINESCU / NEOBAROCK ELEMENTE IN DAS KLAVIERWERK PAUL CONSTANTINESCUS.
          Autori: .


7.  VARIAŢIUNI SIMFONICE PENTRU ORCHESTRĂ DE SIGISMUND TODUŢĂ – CONSIDERAŢII ISTORICE ŞI STILISTICE / SYMPHONIC VARIATIONS FOR ORCHESTRA BY SIGISMUND TODUŢĂ – HISTORICAL AND STYLISTIC CONSIDERATIONS.
          Autori: .


8.  PERSPECTIVE DE ABORDARE ALE TIMPULUI MUZICAL ÎN CREAŢIA LUI LIGETI PRIN PRISMA STUDIILOR PENTRU PIAN / APPROACHES TO THE MUSICAL TIME IN LIGETI’S WORK THROUGH HIS PIANO ÉTUDES.
          Autori: ATTILA FODOR.


9.  CADRUL FILOZOFIC ŞI CULTURAL AL ACTULUI CREATOR ÎN LITERATURĂ ŞI MUZICĂ / L’ENCADREMENT PHILOSOPHIQUE ET CULTUREL DE L’ACTE CRÉATEUR DANS LA LITTÉRATURE ET LA MUSIQUE / THE PHILOSOPHICAL AND CULTURAL FRAMEWORK OF THE CREATIVE ACT IN LITERATURE AND MUSIC.
          Autori: .


10.  MORFOGENEZA SUNETULUI IMAGINII / THE SOUND OF IMAGE MORPHOGENESIS.
          Autori: ADRIAN BORZA.


11.  CÂNTĂRI REFORMATE MAGHIARE DIN SECOLUL AL XVI-LEA / HYMNS OF THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN THE 16TH CENTURY.
          Autori: ÉVA PÉTER.


12.  DANSUL DE TIP ETNOGRAFIC – O FORMĂ A PATRIMONIALIZĂRII DANSULUI TRADIŢIONAL / THE DANCE OF THE ETHNOGRAPHICAL TYPE- A WAY OF SAFEGUARDING TRADITIONAL DANCE.
          Autori: .


13.  IMPORTANŢA IMPROVIZAŢIEI PENTRU DANSURILE DE TIP ETNOGRAFIC. MIC STUDIU DE CAZ: CĂLUŞUL / THE SIGNIFICANCE OF IMPROVISATION IN THE ETHNOGRAPHIC TYPE DANCES. A SHORT CASE STUDY: THE CĂLUŞ.
          Autori: .


14.  CÂNTECE DE CRĂCIUN COMUNE ALE MAGHIARILOR ŞI ROMÂNILOR ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI / COMMON CHRISTMAS SONGS OF HUNGARIANS AND ROMANIANS IN THE TRANSYLVANIAN PLAIN.
          Autori: ZOLTÁN GERGELY.


15.  COORDONATE ŞI ETAPE ALE STUDIULUI INDIVIDUAL A UNEI PARTITURI CORALE / COORDINATES AND STAGES OF THE INDIVIDUAL STUDY OF A CHORAL SCORE BY THE CONDUCTOR.
          Autori: .


16.  SONOTERAPIA ŞI INFLUENŢA EI ASUPRA CORPULUI UMAN / SOUND THERAPY AND ITS INFLUENCE UPON THE HUMAN BODY.
          Autori: .


17.  O OPERĂ LUDICĂ: POST – FICŢIUNEA DE DAN DEDIU / A LUDIC OPERA: POST-FICTION BY DAN DEDIU.
          Autori: .


18.  ÎN UMBRA LUI MANFRED: BYRON, SCHUMANN, CEAIKOVSKI / IN THE SHADOW OF MANFRED: BYRON, SCHUMANN AND TCHAIKOVSKY.
          Autori: ECATERINA BANCIU.


19.  SOLUŢII ARMONICE ŞI TONALE „INTERESANTE” ÎN CICLUL DE LUCRĂRI PENTRU PIAN „ALBUM PENTRU COPII” OP. 39 DE P. I. CEAIKOVSKI / “INTERESTING” HARMONIC AND TONAL SOLUTIONS IN PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY’S ALBUM FOR CHILDREN, OP. 39.
          Autori: GABRIELA COCA.


20.  CONCEPTUL DE CCONCERT PENTRU VIOARĂ ÎN VIZIUNEA COMPOZITORULUI CAMILLE SAINT-SAËNS / CAMILLE SAINT-SAËNS’S CONCEPT OF “VIOLIN CONCERTO”.
          Autori: .


21.  RECENZII: ŞTEFAN ANGI: CORNEL ŢĂRANU. MĂRTURISIRI MOZAICATE / REMEMBERING THE FUTURE – ŞTEFAN ANGI’S CONFESSIONS ABOUT HIS COLLEAGUE, THE COMPOSER CORNEL ŢĂRANU .
          Autori: ATTILA FODOR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă