Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2015  
         
         
   
1.  PSALMUL 2 – ABORDARE ISAGOGICĂ, EXEGETICĂ ȘI TEOLOGICĂ (PARTEA I) / PSALM 2 – AN ISAGOGIC, EXEGETICAL AND THEOLOGICAL INTERPRETATION (PART I).
          Autori: .


2.  BACKGROUND-UL PAULIN AL IMNULUI HRISTOLOGIC DIN EPISTOLA CĂTRE FILIPENI 2: 6-11. O INTERPRETARE A PATERNITĂȚII ȘI POSIBILE SOLUȚII / THE PAULINE BACKGROUND OF THE CHRISTOLOGICAL HYMN IN THE EPISTLE TO PHILIPPIANS 2: 6-11. AN INTERROGATION OF THE PATERNITY AND POSSIBLE SOLUTIONS.
          Autori: .


3.  INTERFERENȚE ROMÂNO-GERMANE ÎN TIMPUL DOMNIEI LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (1688-1714) / ROMANIAN-GERMAN INTERFERENCES DURING CONSTANTIN BRÂNCOVEANU’ S REIGN.
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


4.  MEDICI PROFESORI LA ACADEMIA TEOLOGICĂ DIN CLUJ / TEACHER DOCTORS AT THE THEOLOGICAL ACADEMY IN CLUJ.
          Autori: .


5.  SFÂNTUL FOTIE, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI. NAȘTEREA, COPILĂRIA ȘI ASCENSIUNEA SA LA CURTEA IMPERIALĂ / SAINT PHOTIUS, THE PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE: BIRTH, CHILDHOOD AND HIS ASCENSION TO THE IMPERIAL COURT.
          Autori: .


6.  SCRIPTURĂ-TRADIȚIE-BISERICĂ ÎN ORTODOXIE ȘI PROTESTANTISM / SCRIPTURE-TRADITION-CHURCH IN ORTHODOXY AND PROTESTANTISM.
          Autori: .


7.  METODOLOGII EDUCAȚIONALE ÎN CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA PICTURILOR MURALE / EDUCATIONAL METHODOLOGIES IN MURAL PAINTINGS CONSERVATION.
          Autori: .


8.  ÎNCHINAREA MAGILOR ÎN ICONOGRAFIA CREȘTINĂ. STUDIU DE CAZ. DE LA PICTURA DIN CATACOMBE ȘI PÂNĂ LA RENAȘTERE / THE ADORATION OF THE MAGI IN THE CHRISTIAN ICONOGRAPHY. CASEWORK. FROM THE CATACOMB PICTURE TO RENAISSANCE.
          Autori: .


9.  EDUCAȚIE – CUVÂNT – COMUNICARE / EDUCATION – WORD – COMMUNICATION.
          Autori: GHEORGHE ŞANTA.


10.  DIMENSIUNEA PASCALĂ A PRAZNICULUI EPIFANIEI ÎN TRADIȚIA BIZANTINĂ ACTUALĂ / THE PASCHAL DIMENSION OF THE FEAST OF EPIPHANY IN THE NOWADAYS BYZANTINE TRADITION.
          Autori: .


11.  BOOK REVIEW: COSMIN COSMUŢA, VICARIATUL ORTODOX ROMÂN ALBA IULIA, 1940-1945.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă