Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA ARTIUM - Ediţia nr.1 din 2014  
         
         
   
1.  AVATAR. SEMINARUL ŞI CATEDRA DE ISTORIA ARTEI A UNIVERSITĂŢII DIN CLUJ ÎN ANII DE REFUGIU SIBIAN (1940-1945) / .
          Autori: .


2.  IMAGINEA OMULUI ÎN PICTURA BISERICILOR UCRAINENE DIN GALIŢIA DE EST, ÎN PRIMA PARTE A SECOLULUI XX: EXPRESIA SCHIMBĂRILOR INTERIOARE / THE IMAGE OF HUMAN IN THE UKRAINIAN CHURCH PAINTINGS IN EASTERN GALICIA (HALYCHYNA) DURING THE FIRST THIRD OF THE 20TH CENTURY: THE EXPRESSION OF INNER CHANGES.
          Autori: .


3.  CONTRIBUŢII CU PRIVIRE LA PORTRETUL LUI OPREA ŢÂRCĂ / CONTRIBUTIONS REGARDING THE PORTRAIT OF OPREA ŢÂRCĂ.
          Autori: .


4.  125 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI TRUDE SCHULLERUS (1889-1981), PICTORIŢĂ ŞI GRAFICIANĂ / ZUM 125. GEBURTSTAG DER MALERIN UND GRAFIKERIN TRUDE SCHULLERUS (1889-1981).
          Autori: GUDRUN-LIANE ITTU.


5.  CONTRIBUŢII ALE EVREILOR DIN MARAMUREŞ ÎN DOMENIUL ARTISTIC / CONTRIBUTIONS IN THE ARTS OF THE JEWS FROM MARAMUREȘ.
          Autori: .


6.  STUDIU ARHITECTONICO-ISTORIC PENTRU PROIECTUL DE REMODELARE A CASELOR DE PE STR. ANDREI ŞAGUNA NR. 11, 13, 15 DIN SIBIU / AN ARCHITECTONICAL-HISTORICAL STUDY FOR THE REMODULATION PROJECT OF THE HOUSES ON THE ANDREI ŞAGUNA STREET NO. 11, 13, 15 FROM SIBIU.
          Autori: .


7.  ALEXANDRU MIHAI.
          Autori: .


8.  FLORENTINA MIHAI-BONTA.
          Autori: .


9.  ÎNFIINŢAREA MINISTERULUI PENTRU BUNURI CULTURALE ŞI AMBIENTALE ÎN ITALIA. PROIECTE DE STUDIU ŞI DEZBATEREA PARLAMENTARĂ ÎN JURUL DECRETULUI NR. 657 DIN 14 DECEMBRIE 1974 / L’ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI IN ITALIA. PROGETTI DI STUDIO E DIBATTITO PARLAMENTARE INTORNO AL DECRETO 14 DICEMBRE 1974 N° 657.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă