Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA DRAMATICA - Ediţia nr.2 din 2014  
         
         
   
1.  REFLECȚII DESPRE SUNET, VOCE ȘI ATENȚIE / REFLECTIONS ON SOUND, VOICE AND ATTENTION.
          Autori: MARIAN POPESCU.


2.  DESPRE VORBIREA ACTORULUI / ON THE ACTOR’S SPEECH.
          Autori: FILIP ODANGIU.


3.  REGĂSIREA ORALITĂȚII. DIN EXPERIENȚA ACTORILOR ÎN REPETIȚII / THE RETRIEVAL OF ORALITY. ACTORS’ EXPERIENCES IN REHEARSAL.
          Autori: ANCA HAȚIEGAN.


4.  S. BECKETT ȘI VOCEA ÎN JOCUL SCENIC / S. BECKETT ET VOIX EN JEU SCENIQUE.
          Autori: CHRISTOFI CHRISTAKIS.


5.  CORPUL, MEDIUM-OGLINDĂ ÎNTRE GRAFIA POEMULUI ŞI COREGRAFIE? LINIILE CORPORALE ALE LUI WILFRIDE PIOLLET, ÎNTRE POEZIE ŞI DANS / LE CORPS, MEDIUM-MIROIR ENTRE LA GRAPHIE DU POÈME ET LA CHORÉGRAPHIE? LES LIGNES CORPORELLES DE WILFRIDE PIOLLET, ENTRE POÉSIE ET DANSE.
          Autori: CÉLINE TORRENT.


6.  PSIHODRAMA ȘI JOCUL UTOPIC / PSYCHODRAMA AND THE UTOPIAN PLAYING.
          Autori: SORIN CRIŞAN.


7.  MECANISMUL PSIHOLOGIC AL TRAUMEI ȘI EFECTELE LUI ASUPRA TEATRULUI EXPERIENȚIAL AL LUI SARAH KANE / THE PSYCHOLOGICAL MECHANISM OF TRAUMA AND ITS EFFECTS ON SARAH KANE’S EXPERIENTIAL THEATER.
          Autori: OZANA BUDĂU TUNYAGI.


8.  MINTE ȘI CORP ÎN PERFORMANCE: DUALISM ADEVĂRAT SAU FALS? ARTELE PERFORMATIVE ALE ULTIMULUI SECOL CORELATE CU PRINCIPALELE FILOZOFII ALE MINȚII / MIND AND BODY IN PERFORMANCE: REAL OR FAKE DUALISM? PERFORMING ARTS IN THE LAST CENTURY CORRELATED TO THE MAIN PHILOSOPHIES OF MIND.
          Autori: ALEXANDRA SOFONEA.


9.  JOCURI DE GEN ŞI GENIU: DESPRE CUM GERTRUDE STEIN CEA BUNĂ ŞI ÎNVECHITĂ A DEVENIT GERTRUDE STEIN CEA NOUĂ ŞI REA / PLAYING GENIUS AND PERFORMING GENDER: HOW THE OLD GOOD GERTRUDE STEIN BECAME THE NEW BAD GERTRUDE STEIN.
          Autori: IULIU RAŢIU.


10.  ÎNTRE DEZMEMBRARE ȘI (DE)CORPORALIZARE: (HYPER)TEXTUL ÎN PATCHWORK GIRL DE SHELLEY JACKSON / BETWEEN DISMEMBERMENT AND (DIS)EMBODIMENT: DEFINING (HYPER)TEXT IN SHELLEY JACKSON’S PATCHWORK GIRL.
          Autori: ELIZA DEAC.


11.  CREATION, INTERVIEWS, MISCELLANEA: NEUTRALITATEA DICȚIUNII ÎN UNE ANNEE SANS UNE AUTRE DE VIRGINIE BALABAUD / NEUTRALITÉ DE LA DICTION DANS LA PERFORMANCE UNE ANNÉE SANS UNE AUTRE DE VIRGINIE BALABAUD.
          Autori: LAETITIA CHAZOTTES.


12.  CREATION, INTERVIEWS, MISCELLANEA: “MAMA MEA, IRÉN LENGYEL” / “MY MOTHER, IRÉN LENGYEL”.
          Autori: DELIA ENYEDI.


13.  CREATION, INTERVIEWS, MISCELLANEA: REABILITAREA VOCII ȘI IGIENA VOCII DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UNUI SPECIALIST ÎN FONIATRIE / VOICE REHABILITATION AND VOICE HYGIENE FROM A PHONIATRICS SPECIALIST’S POINT OF VIEW.
          Autori: IULIA URSA.


14.  CREATION, INTERVIEWS, MISCELLANEA: REFLECȚII ASUPRA CORPULUI ȘI VOCII CA ELEMENTE DE DIALOG INTERCULTURAL ÎN THE KING’S SPEECH / REFLECTIONS ON BODY AND VOICE AS ELEMENTS OF INTERCULTURAL DIALOGUE IN THE KING’S SPEECH.
          Autori: OANA POCAN.


15.  PERFORMANCE AND BOOK REVIEWS: VIEȚI SECRETE ÎN THE VALLEY OF ASTONISHMENT / SECRET LIVES IN THE VALLEY OF ASTONISHMENT.
          Autori: EUGEN WOHL.


16.  PERFORMANCE AND BOOK REVIEWS: SNAP & XMM DIN YKM – IMAGINI ALE REALITĂȚII / SNAP & XMM FROM YKM – IMAGES OF REALITY.
          Autori: ALEXANDRA FELSEGHI.


17.  PERFORMANCE AND BOOK REVIEWS: MISTERELE PICTURII ȘI ALE SCENEI / LES MYSTÈRES DE LA PEINTURE ET DE LA SCÈNE.
          Autori: DARIA IOAN.


18.  PERFORMANCE AND BOOK REVIEWS: LEPORELLO DESPRE CÂNTEC ȘI VORBIRE / A LEPORELLO ON SINGING AND SPEECH.
          Autori: FERENCZ CSUSZNER.


19.  PERFORMANCE AND BOOK REVIEWS: ARTA VORBIRII / THE ART OF SPEECH.
          Autori: EMESE RÓZSA SZÉMAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă