Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.3 din 2014  
         
         
   
1.  UNELE OBSERVAŢII PRIVIND CORELAŢIA ÎNTRE BUNA-CREDINŢĂ ÎN CONTRACTE, OBLIGAŢIA DE COERENŢĂ ŞI PROMISSORY ESTOPPEL-UL / SOME REMARKS IN REGARD TO THE CORRELATION BETWEEN GOOD FAITH IN CONTRACTS, COHERENCE AND PROMISSORY ESTOPPEL.
          Autori: .


2.  PRIVIRE COMPARATIVĂ ASUPRA EFECTELOR SIMULAŢIEI FAŢĂ DE TERŢI ÎN VECHIUL ŞI NOUL COD CIVIL / COMPARATIVE OVERVIEW ON CONCEALMENT EFFECTS IN FORMER AND PRESENT DAY ROMANIAN CIVIL CODE.
          Autori: .


3.  CONSIDERAȚII ASUPRA DIMENSIUNII VIRTUALE A REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE / SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE VIRTUAL DIMENSION OF DISTRIBUTION NETWORKS.
          Autori: .


4.  NATURA JURIDICĂ A CLAUZEI DE PRECIPUT – SUBIECT DE CONTROVERSE DOCTRINARE / THE NATURE OF PRIVILEGED ALLOCATION CLAUSE – A CONTROVERSIAL ISSUE IN ROMANIAN LITERATURE. .
          Autori: .


5.  STATUTUL DE FINANȚE LOCALE IN CONSTITUȚIA DIN ROMÂNIA ȘI FRANȚA / LE STATUT DES FINANCES LOCALES DANS LA CONSTITUTION DE LA ROUMANIE ET DE LA FRANCE / STATUS OF LOCAL FINANCE IN THE CONSTITUTIONS OF ROMANIA AND FRANCE.
          Autori: .


6.  STRUCTURĂ ȘI ARGUMENTARE ÎN DREPT. APLICAȚII PRACTICE - STRUCTURE AND ARGUMENTATION IN THE LEGAL FIELD. PRACTICAL ASPECTS.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă