Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.1 din 2014  
         
         
   
1.  ACCESSION NEGOTIATIONS TO THE EUROPEAN UNION.
          Autori: .


2.  DEMOCRATIC ANCHORING OF THE EUROPEAN UNION TOWARDS POST COMMUNIST COUNTRIES.
          Autori: .


3.  THE EU NEGOTIATIONS EXPERIENCED IN V4 COUNTRIES.
          Autori: .


4.  ROMANIA`S E.U. ACCESSION NEGOTIATION PROCESS.
          Autori: .


5.  EUROPEAN ENLARGEMENT AND NEW FRONTIERS OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE.
          Autori: .


6.  INTERESTS AND PRIORITIES OF EU AT ITS SOUTHERN FRONTIER.
          Autori: .


7.  LOBBYING THE EU: THE EXAMPLE OF REGIONAL LOBBIES.
          Autori: .


8.  EUROPEAN FUNDS, BARGAINING TOOLS IN THE EUROPEAN UNION.
          Autori: .


9.  THE EUROPEAN NEGOTIATIONS FOR THE 2014-2020 MULTI-ANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK – A STATE-CENTRIC VS. MULTI-LEVEL GOVERNANCE REFLECTION.
          Autori: .


10.  NEGOTIATION IN THE CONTEXT OF UN SECURITY COUNCIL REFORM.
          Autori: .


11.  THE ROLE OF CULTURAL DIPLOMACY IN CONTEMPORARY CRISES AND CONFLICT RECONCILIATION.
          Autori: .


12.  THE WAR AGAINST POOR (ROMA) IN POPULIST DISCOURSES AND PRACTICES IN ROMANIA.
          Autori: .


13.  THE KRISS: CAN WE SPEAK ABOUT NORMATIVE PLURALISM IN ROMANIA? THE CASE OF THE ROMA MINORITY / LE KRISS : PEUT-ON PARLER DE PLURALISME NORMATIF EN ROUMANIE DANS LE CAS DE LA MINORITE ROM? .
          Autori: SERGIU MIȘCOIU.


14.  HUMAN DISPLACEMENT AND INSECURITY IN AFRICA: THE GENOCIDE IN RWANDA, THE GREAT LAKE CRISIS AND THE WARS IN D.R. CONGO.
          Autori: .


15.  MIGRATION MOVEMENTS OF STUDENTS AND YOUNG BACHELORS IN EUROPE: ECONOMIC PHENOMENON OR REFLECTION OF A PROFOUND CULTURAL TRANSFORMATION? / LES MOUVEMENTS DE MIGRATION DES ETUDIANTS ET JEUNES DIPLOMES EN EUROPE: PHENOMENE ECONOMIQUE OU REFLET D’UNE PROFONDE MUTATION CULTURELLE?.
          Autori: .


16.  THE GEZI PARK PROTESTS AS A SOCIAL MOVEMENT IN TURKEY: FROM EMERGENCE TO COALESCENCE WITHOUT BUREAUCRATIZATION.
          Autori: .


17.  CITIZENSHIP AND VULNERABILITY: THE CASE OF THE DISABLED CITIZEN AND URBANISM POLICIES OF THE REAL ESTATE PUBLIC SPACE IN CAMEROON / CITOYENNETE ET VULNERABILITE: LE CAS DU CITOYEN HANDICAPE ET DES POLITIQUES D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC IMMOBILIER AU CAMEROUN.
          Autori: .


18.  MYTHS, CLICHÉS AND POPULISM IN THE ROMANIAN CONSTITUTION’S REVISION PROCESS. A COMPARISON WITH THE HUNGARIAN CASE.
          Autori: VALENTIN NAUMESCU.


19.  THE LIMITS OF SECULARISM IN A POST-COMMUNIST FRAMEWORK / LES LIMITES DE LA LAICISATION DANS UN ESPACE POSTCOMMUNISTE.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă